Instagram
English
A A A A A

Synder: [Apostasi]
2 Thessalonikerbrevet 2:3
Låt ingen förleda er på något sätt. Först måste nämligen avfallet komma och laglöshetens människa uppenbaras, fördärvets man.

1 Timotheosbrevet 4:1
Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa vilseledande andar och demoners undervisning.

Hebreerbrevet 3:12
Bröder, var uppmärksamma så att ingen av er har ett ont otroshjärta som avfaller från den levande Guden.

Lukas 8:13
De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de lyssnar till det. Men de har ingen rot, de tror en kort tid och i prövningens tid kommer de på fall.

Hebreerbrevet 6:4-6
[4] För det är omöjligt att åter föra till omvändelse dem som en gång fått del av ljuset, som smakat den himmelska gåvan, som fått del av den helige Ande,[5] som smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter,[6] och sedan avfallit. Detta eftersom de till eget fördärv åter korsfäster Guds Son och utsätter honom för hån.

2 Petrusbrevet 2:20-22
[20] För om de har undflytt världens orenhet genom kunskap om Herren och Frälsaren Jesus Kristus, och sedan åter har insnärjts och kuvats av den, då är tillståndet värre för dem nu än förut.[21] Det hade varit bättre om de aldrig haft kunskap om rättfärdighetens väg, än att ha kunskap om den och sedan vända ryggen åt det heliga bud som överlämnats till dem.[22] Det har gått med dem enligt det sanna ordspråket: En hund återvänder till sin spya, och: ”Ett tvättat svin vältrar sig i gyttjan.”

Hebreerbrevet 10:26-29
[26] För om vi villigt lever i synd efter att vi fått kunskap om sanningen finns det inte längre något offer för synder.[27] Då finns bara en fruktansvärd väntan på domen och en våldsam eld som ska uppsluka Guds fiender.[28] Den som förkastat Mose lag avrättas utan förbarmande om två eller tre vittnar emot honom.[29] Hur mycket hårdare straff tror ni då inte den förtjänar som trampat på Guds Son och vanvördat förbundsblodet genom vilket han blev helgad, och som smädat nådens Ande?

2 Timotheosbrevet 4:3-4
[3] För det kommer en tid då människor inte längre ska tolerera den sunda läran. Efter sina begär ska de samla omkring sig en mängd lärare som tillfredsställer deras öron.[4] De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Johannes 15:6
Om någon inte förblir i mig blir han som grenen som kastas bort och torkar. Sådana grenar samlas ihop och kastas i elden och bränns upp.

1 Timotheosbrevet 4:1-2
[1] Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa vilseledande andar och demoners undervisning.[2] Det sker genom hycklande lögnförkunnare vars samveten är bortbrända.

2 Petrusbrevet 2:1
Men det fanns också falska profeter bland Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare. De ska introducera doktriner som leder till förtappelse och även förneka den Härskare som har friköpt dem. De ska snabbt föra sig själva till förtappelsen.

Matteus 24:10-12
[10] Och då ska många komma på fall och förråda varandra och hata varandra.[11] Många falska profeter ska träda fram och vilseleda många.[12] Och eftersom laglösheten breder ut sig ska kärleken kallna hos de flesta.

2 Petrusbrevet 3:17
Därför, älskade, då ni nu i förväg fått veta detta ska ni vara uppmärksamma så att ni inte dras med i de depraverades villfarelse och förlorar fotfästet.

Johannes 6:66
Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka och följde honom inte mer.

2 Petrusbrevet 2:17
De är källor utan vatten, och dimmor jagade av en storm. Det djupaste mörker är förvarat åt dem.

1 Timotheosbrevet 4:1-3
[1] Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa vilseledande andar och demoners undervisning.[2] Det sker genom hycklande lögnförkunnare vars samveten är bortbrända.[3] De förbjuder folk att gifta sig och kräver att man avstår från mat som Gud skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

1 Korinthierbrevet 10:12
Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller.

Matteus 24:9-10
[9] Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och ni ska bli hatade av alla folk på grund av mitt namn.[10] Och då ska många komma på fall och förråda varandra och hata varandra.

Matteus 26:14-16
[14] Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna[15] och sa: ˮVad vill ni ge mig om jag överlämnar honom åt er?ˮ De vägde upp trettio silvermynt åt honom.[16] Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

1 Timotheosbrevet 1:19-20
[19] med tro och ett gott samvete. Detta har några gjort sig av med och därmed lidit skeppsbrott i tron.[20] Bland dem är Hymenaios och Alexandros, som jag överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar.

1 Johannesbrevet 2:19
De har gått ut från oss, men de hörde inte till oss. För om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

Hebreerbrevet 10:25-31
[25] Vi ska inte utebli från våra sammankomster som några har för vana. Uppmuntra istället varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.[26] För om vi villigt lever i synd efter att vi fått kunskap om sanningen finns det inte längre något offer för synder.[27] Då finns bara en fruktansvärd väntan på domen och en våldsam eld som ska uppsluka Guds fiender.[28] Den som förkastat Mose lag avrättas utan förbarmande om två eller tre vittnar emot honom.[29] Hur mycket hårdare straff tror ni då inte den förtjänar som trampat på Guds Son och vanvördat förbundsblodet genom vilket han blev helgad, och som smädat nådens Ande?[30] För vi känner honom som sa: Hämnden är min, jag ska vedergälla, och vidare: Herren ska döma sitt folk.[31] Det är fasansfullt att falla i den levande Gudens händer.

Matteus 13:20-21
[20] Sådden på stenig mark är den som lyssnar till ordet och genast tar emot det med glädje,[21] men han har ingen rot i sig utan håller ut en kort tid. Och när han möter lidande eller förföljelse på grund av ordet kommer han genast på fall.

1 Korinthierbrevet 9:27
Jag plågar min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv bli underkänd efter att ha förkunnat för andra.

Hebreerbrevet 6:4-8
[4] För det är omöjligt att åter föra till omvändelse dem som en gång fått del av ljuset, som smakat den himmelska gåvan, som fått del av den helige Ande,[5] som smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter,[6] och sedan avfallit. Detta eftersom de till eget fördärv åter korsfäster Guds Son och utsätter honom för hån.[7] För Guds välsignelse får den jord som dricker regnet som ofta faller på den och som skänker användbar gröda åt dem som brukar den.[8] Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och förbannelsen är nära. Slutet blir uppbränning.

Apostlagärningarna 21:21
Men de har fått höra att du lär alla judar ute bland hednafolken att överge Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder.

Galaterbrevet 5:4
Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen har blivit avskilda från Kristus. Ni har fallit ur nåden.

1 Korinthierbrevet 6:9
Ni vet väl att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller män som ligger med män

Hebreerbrevet 10:26
För om vi villigt lever i synd efter att vi fått kunskap om sanningen finns det inte längre något offer för synder.

Matteus 13:41
Människosonen ska sända sina änglar och de ska samla och föra bort alla ur hans rike som förleder och lever i laglöshet,

2 Timotheosbrevet 4:3
För det kommer en tid då människor inte längre ska tolerera den sunda läran. Efter sina begär ska de samla omkring sig en mängd lärare som tillfredsställer deras öron.

2 Thessalonikerbrevet 2:3-4
[3] Låt ingen förleda er på något sätt. Först måste nämligen avfallet komma och laglöshetens människa uppenbaras, fördärvets man.[4] Han är motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud och allt som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.

Johannes 1:14
Och Ordet blev människa och bodde ibland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning.

1 Timotheosbrevet 4:10
Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden som är alla människors Frälsare, främst för dem som tror.

1 Petrusbrevet 3:17
Det är nämligen bättre att lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.

1 Thessalonikerbrevet 2:3
För vår uppmaning utgår inte från villfarelse eller orena motiv eller falskhet.

1 Timotheosbrevet 4:2
Det sker genom hycklande lögnförkunnare vars samveten är bortbrända.

Markus 10:11
Han svarade dem: ˮDen som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig begår äktenskapsbrott mot henne.

Lukas 22:3-6
[3] Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv.[4] Han gick och talade med översteprästerna och officerarna om hur han skulle kunna överlämna Jesus åt dem.[5] De blev glada och lovade att ge honom pengar.[6] Judas samtyckte och sökte nu ett lämpligt tillfälle att överlämna honom åt dem utan att folk var närvarande.

Matteus 12:31-32
[31] Därför säger jag er: All synd och hädelse ska förlåtas människorna, men hädelse mot Anden ska inte förlåtas.[32] Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande ska inte få förlåtelse, varken i denna tidsålder eller i den kommande.

Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt