A A A A A

Synder: [Ngoại tình]


1 Korinthierbrevet 6:18
Hãy tránh xa sự gian dâm, mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể mình.

Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet ska högaktas av alla och den äkta sängen bevaras ren. För Gud ska döma otuktiga och äktenskapsbrytare.

Jakobsbrevet 4:17
Den som alltså vet hur man handlar rätt, men inte gör det, begår en synd.

1 Johannesbrevet 1:9
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Lukas 16:18
Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Matteus 19:9
Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, begår äktenskapsbrott.ˮ

Romarbrevet 7:2-3
[2] En gift kvinna är nämligen genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör är hon löst från lagen som band henne vid mannen.[3] Så länge mannen lever kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.

Markus 10:11-12
[11] Han svarade dem: ˮDen som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig begår äktenskapsbrott mot henne.[12] Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig begår hon äktenskapsbrott.ˮ

Matteus 5:27-32
[27] Ni har hört att det blev sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott.[28] Men jag säger er: Den som ser på en kvinna med begär har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.[29] Om ditt högra öga får dig på fall, så riv ut det och kasta bort det. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet.[30] Och om din högra hand får dig på fall, så hugg av den och kasta bort den. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kommer till helvetet.[31] Det blev sagt: Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev.[32] Men jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt, orsakar att hon begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

1 Korinthierbrevet 6:9-16
[9] Ni vet väl att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller män som ligger med män[10] eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hånare eller bedragare ska ärva Guds rike.[11] Några av er var sådana. Men ni blev rentvättade, ni blev helgade, ni blev förklarade rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.[12] Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något få makt över mig.[13] Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.[14] Gud reste upp Herren, och genom sin kraft ska han resa upp oss.[15] Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag då ta Kristi lemmar och göra dem till en prostituerads lemmar? Absolut inte.[16] Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad är en kropp med henne? För han säger: De två ska bli ett kött.

Lukas 18:18-20
[18] En högt uppsatt person frågade Jesus: ˮGode Lärare, vad ska jag göra för att få evigt liv?ˮ[19] Jesus svarade: ˮVarför kallar du mig god? Ingen är god utom en — Gud.[20] Du känner till buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte vittna falskt, Hedra din far och din mor. ˮ

1 Thessalonikerbrevet 4:3-5
[3] Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni tar avstånd från otukt,[4] och att ni alla lär er att kontrollera er egen kropp i helighet och ära,[5] inte i liderliga begär som hos hednafolken som inte känner Gud.

Markus 7:20-23
[20] Och han sa: ˮDet är vad som går ut ur människan som gör henne oren.[21] För inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,[22] äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, liderlighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.[23] Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.ˮ

Matteus 15:17-20
[17] Begriper ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och går sin naturliga väg?[18] Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren.[19] Från hjärtat kommer nämligen onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falska vittnesmål och hädelser.[20] Detta är vad som orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren.ˮ

Johannes 8:4-11
[4] och sa till Jesus: ˮLärare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott.[5] I lagen har Mose befallt oss att stena sådana kvinnor. Vad säger då du?ˮ[6] Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken.[7] Då de fortsatte att fråga honom reste han sig och sa: ˮDen av er som är syndfri ska kasta första stenen på henne.ˮ[8] Och han böjde sig ner igen och skrev på marken.[9] När de hörde detta gick de därifrån en efter en, de äldste först. Han blev ensam kvar med kvinnan framför sig.[10] Jesus reste sig upp och sa till henne: ˮKvinna, var är de? Har ingen fördömt dig?ˮ[11] Hon svarade: ˮIngen, Herre.ˮ Då sa Jesus: ˮInte heller jag fördömer dig. Gå, och synda inte mer.ˮ]

1 Korinthierbrevet 7:1-40
[1] Angående det som ni skrev: ”En man gör väl i att undvika sex med en kvinna.”[2] Men för att undvika otukt ska varje man ha sin hustru och varje kvinna sin man.[3] Mannen ska fullgöra sin äktenskapliga plikt åt sin hustru, och likaså hustrun åt sin man.[4] Hustrun råder inte över sin kropp, det gör mannen. Likaså råder inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.[5] Förvägra inte varandra samliv om inte båda gett samtycke för en tid, så att ni kan prioritera bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt.[6] Men detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning.[7] Jag skulle önska att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, alla har en särskild.[8] Till de ogifta och änkorna säger jag att de gör väl om de förblir ogifta, liksom jag.[9] Men om de inte kan kontrollera sig ska de gifta sig. För det är bättre att gifta sig än att brinna av lust.[10] Till de gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte lämna sin man.[11] Gör hon det ändå ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru.[12] Till de övriga säger jag, inte Herren: Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne.[13] Och om en kvinna har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom.[14] För mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle era barn vara orena, men nu är de heliga.[15] Men om den som inte tror går iväg, låt det ske. Vid sådana tillfällen är ett trossyskon inte slavbunden. Gud har kallat er att leva i harmoni.[16] För hur kan du veta, kvinna, om du kommer att frälsa din man? Eller hur kan du veta, man, om du kommer att frälsa din hustru?[17] Lev bara så som Herren har bestämt för var och en, så som Gud har kallat var och en. Det är vad jag föreskriver i alla församlingar.[18] Var någon omskuren när han blev kallad ska han inte skaffa förhud. Var någon oomskuren när han blev kallad ska han inte låta omskära sig.[19] Det betyder inget om någon är omskuren eller oomskuren. Det som betyder något är att man håller Guds bud.[20] Var och en ska förbli i den kallelse i vilken han blev kallad.[21] Blev du kallad som slav, bry dig inte. Men har du möjlighet att bli fri, ta vara på det.[22] För den som i Herren blev kallad som slav är en Herrens frigivne. Likaså är den som blev kallad som fri en Kristi slav.[23] Ni blev köpta för ett pris. Bli inte slavar under människor.[24] Bröder, var och en ska förbli inför Gud det han var vid sin kallelse.[25] Angående de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger min uppfattning, jag som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig.[26] Jag anser sedan att i den svåra tid som nu råder gör en man väl i att förbli som han är.[27] Är du bunden vid en hustru? Försök inte att bli fri. Är du fri? Försök inte att få en hustru.[28] Men om du gifter dig syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. Men sådana kommer att möta lidande här i livet, och det vill jag bespara er ifrån.[29] Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Härefter ska de som har en hustru leva som om de ingen hade,[30] de som gråter som om de inte grät, de som gläds som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte ägde något,[31] och de som nyttjar denna världen ska göra det med måtta. För allt i denna världen går mot sitt slut.[32] Men jag vill att ni ska vara utan bekymmer. En ogift man är upptagen med det som hör Herren till, hur han ska behaga Herren.[33] Men en gift man är upptagen med det som hör världen till, hur han ska behaga sin hustru,[34] och blir kluven. En ogift kvinna eller en jungfru är upptagen med det som hör Herren till, att hon ska vara helig till kropp och ande. Men en gift kvinna är upptagen med det som hör världen till, hur hon ska behaga sin man.[35] Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att ni ska leva anständigt, samt lojalt och obehindrat hålla er till Herren.[36] Men anser någon att han handlar olämpligt mot sin dotter som är giftasmogen och redo för äktenskap, då ska han göra det han vill, han syndar inte. Låt dem gifta sig.[37] Men är han fast besluten och inte känner tvång, utan har makt över sin egen vilja och har bestämt i sitt hjärta att låta sin dotter förbli ogift, så gör han väl.[38] Den som alltså gifter bort sin ogifta dotter gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något bättre.[39] En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.[40] Men hon är saligare om hon förblir som hon är. Det är min uppfattning, och jag menar att även jag har Guds Ande.

Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt