Instagram
English
A A A A A

Synder: [Abort]
1 Korinthierbrevet 1:27
Men Gud utvalde det dåraktiga i världen för att låta de visa stå där och skämmas. Gud utvalde det svaga i världen för att låta det starka stå där och skämmas.

Galaterbrevet 1:15
Men det behagade Gud som avskiljde mig i moderlivet och kallade mig genom sin nåd,

Efesierbrevet 1:7
I honom har vi friköpts genom hans blod, vi har förlåtelse för våra överträdelser efter Guds rika nåd,

Lukas 2:6-7
[6] När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.[7] Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

Efesierbrevet 1:3-4
[3] Lov och pris till vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som har välsignat oss i Kristus med all andlig välsignelse i himlen.[4] För han utvalde oss i Kristus före universums skapelse till att vara heliga och felfria inför honom.

1 Korinthierbrevet 6:19-20
[19] Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som är i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,[20] för ni blev köpta till ett pris. Förhärliga därför Gud i er kropp.

Lukas 1:41-44
[41] När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till inom henne. Hon blev fylld av den helige Ande[42] och ropade högt: ˮVälsignad är du bland kvinnor, och välsignat är barnet inom dig![43] Men vem är jag, att min Herres mor kommer till mig?[44] För när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje.

Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt