A A A A A

Bra Karaktär: [Ansvarighet]


Romarbrevet 14:12
Alltså ska var och en av oss stå till svars inför Gud.

Romarbrevet 1:20
För alltsedan universums skapelse har hans osynliga egenskaper och hans eviga makt och gudomliga natur kunnat ses och förstås genom det som är skapat. Därför är de utan ursäkt.

Jakobsbrevet 5:16
Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir helade. En rättfärdig mans bön har stor verkan och uträttar mycket.

Romarbrevet 2:12
Alla som syndat utan lagen ska även gå förtappade utan lagen. Och alla som syndat under lagen ska fördömas av lagen.

Lukas 12:47-48
[47] Den slav som vet vad hans herre vill men inte förbereder eller gör något efter hans vilja, ska få många piskrapp.[48] Men den som ovetande gör något som förtjänar spöstraff ska bara få några piskrapp. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det utkrävas desto mer.

1 Thessalonikerbrevet 5:11
Trösta därför varandra och uppbygg varandra, så som ni även gör.

Jakobsbrevet 4:17
Den som alltså vet hur man handlar rätt, men inte gör det, begår en synd.

Romarbrevet 4:15
Lagen kallar fram Guds vrede. Men utan lag finns heller ingen överträdelse.

1 Timotheosbrevet 1:10
för otuktiga och för män som ligger med män, för slavhandlare, för lögnare och menedare, och allt annat som strider mot den sunda läran.

Matteus 12:36
Men jag säger er att för varje tanklöst ord som människor talar ska de få svara för på domens dag.

Lukas 12:48
Men den som ovetande gör något som förtjänar spöstraff ska bara få några piskrapp. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det utkrävas desto mer.

Efesierbrevet 5:21
underordna er varandra i vördnad för Kristus.

Hebreerbrevet 10:25
Vi ska inte utebli från våra sammankomster som några har för vana. Uppmuntra istället varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Matteus 12:36-37
[36] Men jag säger er att för varje tanklöst ord som människor talar ska de få svara för på domens dag.[37] Efter dina ord ska du rättfärdigas, och efter dina ord ska du fällas.ˮ

Galaterbrevet 6:1-2
[1] Bröder, om någon överrumplat faller i en överträdelse ska ni som är Andefyllda hjälpa en sådan till rätta med mildhetens ande. Och var försiktig så att du inte själv blir frestad.[2] Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Hebreerbrevet 10:24
Och låt oss se till att inspirera varandra till kärlek och goda handlingar.

1 Johannesbrevet 2:2
Han är den som avvänt Guds vrede och tagit våra synder, och inte bara våra utan även hela världens.

2 Korinthierbrevet 5:10
För vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han gjort i sin kropp, gott eller ont.

2 Korinthierbrevet 4:17-18
[17] För vår lätta nöd som varar ett ögonblick dukar fram åt oss en helt överväldigande evig härlighet som väger tungt.[18] Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. För det synliga varar en kort tid, men det osynliga är evigt.

Efesierbrevet 4:25
Lägg därför bort lögnen. Var och en ska tala sanning med sin nästa, eftersom vi är lemmar i samma kropp.

Galaterbrevet 6:2
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Apostlagärningarna 14:17
Ändå lät han sig inte vara utan vittnesbörd. Han visar sig god genom att ge er regn från himlen, och fruktbara tider, och tillfredsställer era hjärtan med mat och glädje.ˮ

2 Korinthierbrevet 2:6
Det straff han har fått av de flesta av er är tillräckligt.

1 Korinthierbrevet 1:10
Bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er alla att vara eniga i ert tal. Och splittra inte upp er, utan vara förenade i samma sinne och omdöme.

Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt