A A A A A

Synder: [Missbruk]


1 Korinthierbrevet 10:13-14
[13] Till er som redan känner er frestade, vill jag säga, att ni inte är utsatta för värre frestelser än andra människor. Men Gud ska hjälpa er så att ni klarar av att stå emot frestelserna, för det har han lovat. Varje gång ni känner er frestade ska Gud visa en utväg så att ni inte behöver falla för frestelsen.[14] Håll er alltså borta från avgudadyrkan, kära vänner.

1 Johannesbrevet 2:16
Världen lockar ju ständigt med att vi ska tillfredsställa våra fysiska begär, att vi ska kräva att få allt vi ser, och att vi ska skryta över oss själva och det vi har. Men sådant kommer inte från Fadern, utan från världen.

1 Korinthierbrevet 15:33
Men låt er inte luras av dem som säger att de döda inte ska uppstå. Ni känner ju alla till talesättet: "Av dåligt sällskap får man dåliga vanor."

Jakobsbrevet 4:7
Erkänn alltså ert behov av Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er.

1 Korinthierbrevet 6:12
En del av er säger: "Jag är fri och kan göra som jag vill." Men tänk på att allt inte är bra för oss människor. Den som hävdar att han är fri och kan göra som han vill löper nämligen stor risk att bli slav under sina egna begär.

1 Petrusbrevet 5:10
Gud har i sin godhet inbjudit oss till sin eviga härlighet, på grund av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Det är bara en kort tid som ni behöver lida, och Gud ska stötta er och ge er kraft, så att ni kan hålla fast vid er tro.

Romarbrevet 5:3-5
[3] Men vi gläder oss inte bara över detta, utan också över det lidande vi får gå igenom, eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga.[4] Och uthålligheten gör oss fasta i vår tro, så att vi ständigt håller fast vid hoppet om att till slut räddas för evigt.[5] Och detta hopp om räddning kommer inte att bytas i besvikelse, för vi vet hur mycket Gud älskar oss. Han har ju gett oss sin heliga Ande, som fyller våra hjärtan med hans kärlek.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Har ni alldeles glömt att den som inte följer Guds vilja inte får tillhöra hans folk? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell lössläppthet, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet får tillhöra Gud. Inte heller tjuvar, själviska människor, de som super sig fulla, de som talar illa om sina medmänniskor eller de som lurar andra på pengar får tillhöra Gud.[10] ***[11] Vissa av er levde tidigare på det sättet, men ni är nu döpta och har tvättats rena från era synder. Ni tillhör Gud och har blivit skuldfria inför honom på grund av det som Herren Jesus Kristus och vår Guds Ande har gjort för er.

Titusbrevet 2:12
Den får oss att säga nej till ett liv utan tro, och till de begär som världen lockar med. Och den får oss att visa självbehärskning, så att vi kan följa Guds vilja. Ja, Guds kärlek och förlåtelse får oss att leva helt för honom i den här världen,

Jakobsbrevet 1:2-3
[2] Var glada, kära syskon, när ni får gå igenom olika slags svårigheter och prövningar.[3] Ni vet ju att om ni håller fast vid er tro på Herren Jesus mitt i alla prövningar, så lär ni er att bli uthålliga.

Hebreerbrevet 4:15-16
[15] Vi har en överstepräst som förstår våra svagheter, eftersom han själv har blivit frestad på alla sätt precis som vi, men utan att någonsin synda.[16] Vi kan därför utan minsta rädsla komma till Gud när vi råkar i svårigheter, och lita på att han i sin godhet förlåter oss och ger oss den hjälp vi behöver.

Johannes 3:16-17
[16] Gud älskade ju människorna så mycket att han gav dem sin enda Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.[17] Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin Son till världen, utan Sonen kom för att rädda dem.

Filipperbrevet 4:13
Allt klarar jag av, eftersom Herren Jesus ger mig kraft.

Matteus 6:13
Och låt oss inte utsättas för frestelser, utan rädda oss från den Onde.

Matteus 26:41
Vaka och be, så att frestelserna inte segrar över er. Ni vill så gärna, men kroppen gör det svårt för er."

Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.