A A A A A

Synder: [Abort]


1 Korinthierbrevet 1:27
Nej, de som tackar ja till att få tillhöra Gud är ofta sådana som anses vara okunniga här i världen, och därför ska de visa och lärda en dag få skämmas inför Gud. De som tackar ja till att få tillhöra Gud är ofta sådana som saknar inflytande i samhället, och därför ska de mäktiga en dag få skämmas inför Gud.

Galaterbrevet 1:15
Men något hände! Redan innan jag föddes hade Gud bestämt att jag skulle tjäna honom, och han gav mig sedan förmånen att få bli hans sändebud.

Efesierbrevet 1:7
Ja, han visade oss en oändlig nåd när han lät Sonen offra sitt blod, för genom detta har vi köpts fria från vårt slaveri och har fått förlåtelse för våra synder.

Lukas 2:6-7
[6] Men medan de var i Betlehem blev det dags för henne att föda,[7] och hon födde sitt första barn, en pojke. Hon lindade honom sedan med tygstycken och la honom i djurens krubba, för det fanns inte plats för dem inne i värdshuset.

Efesierbrevet 1:3-4
[3] Låt oss hylla Gud, han som är Far till vår Herre Jesus Kristus. Gud har ju genom sin Ande gett oss allt sitt goda på grund av vår gemenskap med Kristus.[4] Redan innan världen skapades, hade ju Gud i sin kärlek bestämt, att den som lever i gemenskap med hans Son får tillhöra honom och en dag stå inför honom utan skuld.

1 Korinthierbrevet 6:19-20
[19] Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Guds heliga Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud? Er kropp tillhör alltså inte er själva, utan Gud.[20] Han har ju köpt er fria från ert slaveri under synden, och har redan betalat priset för er. Se därför till att ära Gud med er kropp.

Lukas 1:41-44
[41] När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon blev fylld av Guds heliga Ande[42] och ropade högt till Maria: "Gud har gett dig mer gott än någon annan kvinna, och allt gott har han gett till ditt barn.[43] Vilken ära för mig att mamman till min Herre kommer på besök.[44] I samma stund som du hälsade på mig och jag hörde din röst, sparkade barnet till av glädje i min mage.

Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.