A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 8]


Uppenbarelseboken 13:18
Här krävs vishet. Den som har förstånd kan räkna ut odjurets tal, för det är en människas tal, och talet är 666.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Har ni alldeles glömt att den som inte följer Guds vilja inte får tillhöra hans folk? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell lössläppthet, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet får tillhöra Gud. Inte heller tjuvar, själviska människor, de som super sig fulla, de som talar illa om sina medmänniskor eller de som lurar andra på pengar får tillhöra Gud.[10] ***[11] Vissa av er levde tidigare på det sättet, men ni är nu döpta och har tvättats rena från era synder. Ni tillhör Gud och har blivit skuldfria inför honom på grund av det som Herren Jesus Kristus och vår Guds Ande har gjort för er.

Uppenbarelseboken 11:2-3
[2] Men templets yttre gård ska du inte mäta, för den har Gud överlämnat till dem som inte känner honom. De ska besegra Guds stad, Jerusalem, och ha kontroll över staden i 42 månader.[3] Och under dessa 1 260 dagar ska jag ge mina två representanter i uppdrag att framföra mitt budskap klädda i sorgdräkt."

Apostlagärningarna 8:11-24
[11] På grund av hans trollkonster var de alla anhängare till honom.[12] Men nu började folket istället tro på Filippos budskap om Jesus Kristus och om att Gud ville göra människor till sitt eget folk, och många män och kvinnor lät döpa sig.[13] Simon själv kom också till tro och blev döpt. Sedan följde han Filippos vart han gick, och han häpnade över de tecken och under som Filippos gjorde.[14] Ryktet om att folket i Samarien hade börjat tro på budskapet om Jesus nådde också Jerusalem. Jesus sändebud skickade därför dit Petrus och Johannes,[15] som genast började be för alla de nya troende att de skulle få Guds heliga Ande.[16] För Guds Ande hade ännu inte kommit och fyllt någon av dem, utan de var bara döpta in i gemenskapen med Herren Jesus.[17] Men Petrus och Johannes la sina händer på dem, och då fick de Guds heliga Ande.[18] När Simon såg att människorna fick Guds Ande genom att sändebuden la sina händer på deras huvuden, erbjöd han sändebuden pengar och sa:[19] "Låt mig också få den här makten, så att människor får Guds heliga Ande när jag lägger händerna på dem."[20] Men Petrus svarade: "Både du och dina pengar ska gå förlorade för alltid, om du tror att man kan köpa Guds gåva![21] Du har inget med det här att göra, för din inställning till Gud är helt fel.[22] Vänd om från din ondska och be till Herren Jesus, så kanske han förlåter dig dina lömska planer.[23] Jag ser att du fortfarande sitter fast i avgudadyrkan och inte har lämnat ditt onda tänkande."[24] Då ropade Simon: "Be för mig till Herren, så att jag inte drabbas av detta fruktansvärda!"

1 Korinthierbrevet 6:9
Har ni alldeles glömt att den som inte följer Guds vilja inte får tillhöra hans folk? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell lössläppthet, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet får tillhöra Gud. Inte heller tjuvar, själviska människor, de som super sig fulla, de som talar illa om sina medmänniskor eller de som lurar andra på pengar får tillhöra Gud.

Johannes 1:8
Johannes var inte ljuset. Han var bara den som skulle göra ljuset känt.

Uppenbarelseboken 4:6-8
[6] Framför tronen låg något som liknade ett hav av glas, klart som kristall. Fyra levande varelser som hade fullt med ögon både framtill och baktill, stod mitt framför, mitt bakom och på båda sidor om tronen.[7] Den första av dessa varelser såg ut som ett lejon, den andra liknade en ung tjur, den tredje hade en människas ansikte, och den fjärde var som en flygande örn.[8] Varje varelse hade sex vingar och var helt täckt med ögon, till och med på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud, han som har all makt, han som finns till, alltid har funnits och alltid kommer att finnas."

Uppenbarelseboken 13:5
Sedan fick odjuret en mun som skröt och hånade allt som var heligt och hade med Gud att göra, och det fick makt att hålla på i 42 månader.

Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.