A A A A A

Liv: [Födelsedag]


Efesierbrevet 2:10
Det är Gud själv som har gjort oss till det vi är. Genom vår gemenskap med Jesus Kristus har han förvandlat oss till nya människor, som är beredda att göra de goda gärningar Gud från början planerade att vi som tillhör honom skulle göra.

Johannes 16:21
Det blir som när en kvinna föder barn. Medan förlossningen håller på, har hon det svårt. Men när hon har fött sitt barn glömmer hon smärtan och gläder sig bara över att en människa har fötts till världen.

Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.