A A A A A

Bra Karaktär: [Djärvhet]


Apostlagärningarna 4:29-31
[29] Herre, du hör hur de hotar oss. Så hjälp nu alla som tror på dig att utan rädsla fortsätta att berätta om dig.[30] Visa din makt och bota de sjuka, låt under och tecken ske genom kraften hos din heliga tjänare Jesus."[31] Och när de hade slutat be skakade huset där de var samlade, och alla fylldes av Guds heliga Ande och fortsatte att sprida Guds budskap utan rädsla.

2 Korinthierbrevet 3:12
Och eftersom detta nya förbund ger oss hopp om en evig härlighet hos Gud, sprider jag budskapet om Kristus utan att skämmas.

Apostlagärningarna 14:3
Trots det stannade de där en längre tid och talade öppet och utan rädsla om Herren Jesus, eftersom de litade på att han skulle skydda dem. Och Herren Jesus gav dem kraft att göra under och tecken som ett bevis på att budskapet om hans kärlek och förlåtelse var sant.

Apostlagärningarna ۱۳:۴۶
Men Paulus och Barnabas svarade dem utan att tveka: "Ni judar skulle vara de första som fick chansen att höra budskapet om Herren Jesus, men eftersom ni avvisar erbjudandet och gör er själva ovärdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till andra folk.

Apostlagärningarna 19:8
Under tre månaders tid undervisade sedan Paulus regelbundet i synagogan. Han talade öppet och med stort mod och försökte övertyga alla om att Gud ville rädda dem och göra dem till sitt eget folk. Men några avvisade hans budskap. De ville inte tro, utan hånade Jesus väg inför alla i synagogan. Därför slutade Paulus att gå till synagogan, och han höll de troende borta därifrån. De samlades istället i Tyrannos föreläsningssal, där Paulus undervisade varje dag.

Filemonbrevet 1:8
Tack vare vår långa vänskap, vill jag nu vädja till dig om en sak, jag Paulus, en gammal man som nu också är en fånge för Jesus Kristus skull. Jag skulle kunna kräva det av dig, i kraft av mitt uppdrag från Kristus, men det vill jag inte.

Apostlagärningarna 18:26
Så när Priscilla och Aquila en dag fick höra honom i synagogan, där han med stort mod talade till folket, tog de med honom hem och förklarade närmare vad det innebär att följa Guds väg.

Markus 15:43
var Josef från Arimataia modig nog att gå till Pilatus och be att få ta hand om Jesus kropp. Josef var en respekterad medlem av det judiska rådet, och en man som ivrigt väntade på att Gud skulle börja regera bland människorna.

Apostlagärningarna ۲۸:۳۱
och undervisade öppet om Herren Jesus Kristus och Guds plan om att rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och ingen försökte hindra honom.

Apostlagärningarna 4:29-30
[29] Herre, du hör hur de hotar oss. Så hjälp nu alla som tror på dig att utan rädsla fortsätta att berätta om dig.[30] Visa din makt och bota de sjuka, låt under och tecken ske genom kraften hos din heliga tjänare Jesus."

Efesierbrevet 3:12
Den som tror på Kristus och lever i gemenskap med honom kan utan rädsla komma inför Gud och vara säker på att bli välkomnad.

Johannes 4:17
"Jag har ingen man", svarade kvinnan. "Du har rätt", sa Jesus. "Du har levt ihop med fem män, och den du lever med nu är inte din man. Där höll du dig till sanningen."

Hebreerbrevet 10:19
Jesus offrade alltså sitt blod för oss när han dog, och tack vare detta kan vi nu, kära syskon, utan rädsla gå rakt in i det allra heligaste där Gud finns.

Hebreerbrevet 4:16
Vi kan därför utan minsta rädsla komma till Gud när vi råkar i svårigheter, och lita på att han i sin godhet förlåter oss och ger oss den hjälp vi behöver.

Hebreerbrevet 13:6
Därför kan vi också tryggt säga: "Herren är min hjälpare, jag behöver aldrig vara rädd. Vad kan en människa göra mig."

Efesierbrevet ۶:۱۹-۲۰
[۱۹] Be också för mig, att Gud ska ge mig de rätta orden, så att jag utan rädsla kan berätta det glada budskapet om Jesus, som Gud nu vill avslöja för alla människor.[۲۰] Ja, jag är en Guds representant här i min fångenskap. Be att jag kan sprida budskapet utan rädsla, precis som jag har fått i uppdrag att göra.

Apostlagärningarna 4:13
När ledarna såg hur modiga Petrus och Johannes var, och att de tydligen var vanliga enkla människor utan högre utbildning, blev de mycket förvånade. Det enda ledarna visste om dem var att de hade varit tillsammans med Jesus.

1 Timotheosbrevet 3:13
De som sköter sin uppgift väl som medhjälpare kommer att bli respekterade av andra och kan utan att skämmas berätta om sin tro på Jesus Kristus.

1 Thessalonikerbrevet 2:2
Vi hade, som ni vet, blivit misshandlade och förödmjukade i Filippi just innan vi kom till er. Men Gud gav oss mod att berätta det glada budskapet om Jesus för er, trots hårt motstånd.

Filipperbrevet 1:20
Men jag hoppas av hela mitt hjärta att jag aldrig ska behöva skämmas inför Gud. Jag vill vara lika orädd som jag alltid har varit, och genom mina handlingar ära Kristus, vare sig jag får leva eller blir dömd till döden.

2 Timotheosbrevet 1:7
Den Ande Gud har gett oss gör oss ju inte rädda och försiktiga, utan fyller oss med kraft, kärlek och självbehärskning.

1 Korinthierbrevet 16:13
Vaka över er själva, och se till att ni håller fast vid er tro. Var modiga och starka,

Romarbrevet 1:16
Jag skäms inte för det glada budskapet om Jesus, för det handlar om Guds kraft att rädda var och en som tror. Judarna var de första som fick höra det, men det gäller för alla folk.

1 Korinthierbrevet 15:58
Håll därför fast vid er tro på Herren Jesus, kära syskon. Ge inte upp, utan arbeta hängivet för honom. Ni vet ju att det ni gör för Herren inte är bortkastat.

Efesierbrevet 6:10
Till sist: Låt er tro bli stark genom gemenskapen med Herren Jesus och den väldiga kraft som finns hos honom.

Johannes 14:27
Jag lämnar en gåva efter mig, och det är frid. Ni ska få av min frid, en frid som ingen här i världen kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda.

Markus 5:36
Men Jesus brydde sig inte om deras ord, utan sa till Jairos: "Var inte rädd! Fortsätt bara att tro."

Filipperbrevet 1:28
Var aldrig någonsin rädda för era motståndare, för ert mod ska visa dem att de är på väg att gå evigt förlorade, medan ni ska bli räddade av Gud.

Johannes 7:26
Här står han ju helt öppet och undervisar, och ingen säger något till honom. Har medlemmarna i det judiska rådet kanske blivit övertygade om att han verkligen är Messias, den utlovade kungen?

Apostlagärningarna 5:29
Men Petrus och de andra sändebuden svarade: "Det är viktigare att lyda Gud än att lyda människor.

Apostlagärningarna 9:29
Han talade också till de grekisktalande judarna och diskuterade med dem, men det dröjde inte länge förrän de gjorde upp planer på att döda honom.

Filipperbrevet 1:1
Från Paulus och Timotheos, som tillsammans tjänar Jesus Kristus. Till alla i Filippi som tillhör Gud genom sin gemenskap med Jesus Kristus, och till ledarna och medhjälparna i er församling.

1 Timotheosbrevet 3:1
Detta budskap om räddning är sant. Den som vill bli ledare för en församling strävar efter en viktig uppgift.

1 Korinthierbrevet 3:12
Däremot kan han undervisa på olika sätt om den grund som redan är lagd. Han kan bildligt talat bygga på den grunden med guld, silver och ädelstenar, eller med trä, gräs och halm.

Hebreerbrevet 10:1
Reglerna i Moses lag om olika slags offer, ger bara en föraning om allt det goda som skulle komma när Jesus Kristus offrade sitt liv. Översteprästerna som år efter år bär fram offer kan ju inte göra vare sig själva eller någon annan felfri för evigt.

1 Petrusbrevet 5:10
Gud har i sin godhet inbjudit oss till sin eviga härlighet, på grund av det som Jesus Kristus har gjort för oss. Det är bara en kort tid som ni behöver lida, och Gud ska stötta er och ge er kraft, så att ni kan hålla fast vid er tro.

Swedish Bible (NLB) 2004
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.