A A A A A

Synder: [Förbannelse]


Kolosserbrevet 3:8
Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.

Kolosserbrevet 4:6
Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.

Efesierbrevet 4:29
Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.

Efesierbrevet 5:4
Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud.

2 Mosebok 20:7
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.

Jakobsbrevet 3:10
Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Jakobsbrevet 3:5-12
[5] Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog.[6] En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna.[7] Alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan.[8] Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.[9] Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.[10] Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.[11] Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten?[12] Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.

3 Mosebok 20:9
Om någon uttalar förbannelser över sin far eller sin mor, skall han straffas med döden. Sin far och sin mor har han förbannat. Han bär på blodskuld.

Lukas 6:28
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.

Matteus 5:22
Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

1 Petrusbrevet 3:10
Tyden som älskar livetoch vill se goda dagarskall avhålla sin tungafrån det som är ontoch sina läppar från att tala svek.

Matteus 15:11
Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne."

Ordspråksboken 18:21
Tungan har makt över död och liv,de som gärna brukar den får äta dess frukt.

Psaltaren 109:17
Han älskade förbannelse,och den kom över honom.Han ville inte ha välsignelse,och den blev fjärran ifrån honom.

Romarbrevet 12:14
Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.

2 Kungaboken 2:23-24
[23] Därefter begav han sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en skara småpojkar ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: "Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!"[24] När han vände sig om och fick se dem, förbannade han dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna.

Matteus 15:10-11
[10] Sedan kallade han till sig folket och sade till dem: "Lyssna och förstå![11] Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne."

Jakobsbrevet 3:8-10
[8] Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.[9] Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.[10] Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Matteus 15:18-20
[18] Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren.[19] Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.[20] Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren."

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln