A A A A A

Synder: [Missbruk]


1 Korinthierbrevet 10:13-14
[13] Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.[14] Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.

1 Johannesbrevet 2:16
Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.

1 Korinthierbrevet 15:33
Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.

Jakobsbrevet 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

1 Korinthierbrevet 6:12
Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.

1 Petrusbrevet 5:10
All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.

Psaltaren 50:15
Ropa till mig på nödens dag,så skall jag rädda dig, och du skall ära mig."

Romarbrevet 5:3-5
[3] Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,[4] tålamodet fasthet och fastheten hopp.[5] Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,[10] varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.[11] Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Titusbrevet 2:12
Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,

Jakobsbrevet 1:2-3
[2] Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar.[3] Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.

Hebreerbrevet 4:15-16
[15] Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.[16] Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Johannes 3:16-17
[16] Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.[17] Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Psaltaren 95:8
så förhärda inte era hjärtan som i Meriba,som på Massas dag i öknen,

Matteus 6:13
Och för oss inte in i frestelseutan fräls oss från den onde.

Matteus 26:41
Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln