A A A A A

Mysterier: [Drakar]


Hesekiel 29:3
Säg:Så säger Herren, Herren:Jag är emot dig, farao,du Egyptens kung,du stora monster, som ligger där i dina strömmaroch säger: Nilen är min,jag har själv gjort den.

Hesekiel 32:2
"Du människobarn, stäm upp en klagosång över farao, kungen i Egypten, och säg till honom:Du var lik ett ungt lejon bland hednafolken.Du liknade monstret i havet,där du for fram i dina strömmaroch rörde upp vattnet med dina fötteroch grumlade floderna.

Jesaja 27:1
På den dagen skall Herren med sitt hårda, storaoch starka svärd,straffa Leviatan, den snabba ormen,och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall dödadraken i havet.

Jesaja 51:9
Vakna upp, vakna upp, kläd dig i styrka,du Herrens arm!Vakna upp som i forna dagar, i förgångna tider.Var det inte du som högg Rahab i bitar,som genomborrade havsvidundret?

Job 7:12
Jag är väl inte ett hav eller ett havsodjur,så att du måste sätta ut vakt mot mig?

Job 41:18-21
[18] Han aktar järn som strå,koppar som murket trä.[19] Han flyr ej för bågskott,för honom är slungstenar som agnar.[20] Stridsklubbor aktar han som strå,han skrattar åt rasslet av lansar.[21] Hans buk är som skarpa lerskivor,i dyn sätter han spår som av en tröskvagn.

Psaltaren 18:8
Då skalv jorden och bävade,bergens grundvalar darrade,de skakade, ty hans vrede var upptänd.

Psaltaren 44:19
Våra hjärtan vände sig inte bort,våra steg vek inte av från din väg.

Psaltaren 74:13
Det var du som delade havet genom din makt,du krossade drakarnas huvuden på vattnet.

Uppenbarelseboken 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom,även de som har genomborrat honom,och alla jordens stammar skall jämra sig över honom.Ja, amen.

Uppenbarelseboken 11:7
Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem.

5 Mosebok 32:33
Deras vin är ormars etter,kobrors grymma gift.

Uppenbarelseboken 13:8
Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Uppenbarelseboken 16:13
Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor.

2 Mosebok 7:10-12
[10] Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aron kastade sin stav framför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm.[11] Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster.[12] Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar.

Job 40:15-20
[15] Bergen bär fram mat åt honom,och alla de vilda djuren har där sin lek.[16] Han lägger sig ner under lotusträd,i skydd av rör och vass.[17] Lotusträd ger honom skugga,pilträdets grenar i floden omger honom.[18] Om än floden är våldsam ängslas han ej,om än Jordan forsar mot hans gap är han trygg.[19] Kan någon gripa tag i hans ögoneller borra snaror genom hans nos?[20] Kan du dra upp Leviatan med krokeller få makt över hans tunga med rep?

Uppenbarelseboken 12:1-17
[1] Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud.[2] Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda.[3] Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.[4] Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det.[5] Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron.[6] Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.[7] En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred,[8] men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen.[9] Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.[10] Och jag hörde en stark röst i himlen säga:"Nu har frälsningen och makten och riketblivit vår Guds och väldet hans Smordes.Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad,han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.[11] De övervann honom genom Lammets blodoch genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högtatt de drog sig undan döden.[12] Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem!Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit nertill er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort."[13] När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet.[14] Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid.[15] Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden.[16] Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.[17] I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och draken stod på sanden vid havet.

Uppenbarelseboken 13:1-18
[1] Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.[2] Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.[3] Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det,[4] och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"[5] Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader.[6] Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.[7] Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.[8] Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.[9] Den som har öron må höra.[10] Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.[11] Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.[12] Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.[13] Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.[14] Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.[15] Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.[16] Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,[17] så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.[18] Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Uppenbarelseboken 20:1-15
[1] Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.[2] Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.[3] Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.[4] Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.[5] Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.[6] Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.[7] Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse.[8] Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet.[9] De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem.[10] Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.[11] Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.[12] Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.[13] Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.[14] Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.[15] Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln