A A A A A

Liv: [Skönhet]


1 Petrusbrevet 3:3-4
[3] Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,[4] utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

1 Mosebok 1:27
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Jesaja 40:8
Gräs torkar bort, blomster vissnar,men vår Guds ord förblir i evighet."

Filipperbrevet 4:8
För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

Psaltaren 139:14
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.

Romarbrevet 8:6
Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.

Höga Visan 4:7
Du är alltigenom skön, min vän,på dig finns ingen fläck.

Matteus 6:28-29
[28] Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.[29] Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.

1 Timotheosbrevet 2:9-10
[9] På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder[10] utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.

1 Samuelsboken 16:7
Men Herren sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat."

Predikaren 3:11
Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.

Galaterbrevet 3:26-27
[26] Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.[27] Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.

Ordspråksboken 3:15-18
[15] Den är dyrbarare än pärlor.Allt härligt du äger går ej upp mot den.[16] Långt liv bär den i sin högra hand,i sin vänstra rikedom och ära.[17] Vishetens vägar är ljuvliga,alla dess stigar är trygga.[18] Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den,de som håller fast vid den må prisas lyckliga.

Hesekiel 28:17-18
[17] Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt,kastade jag ner dig till jordenoch utlämnade dig åt kungar till att beskådas.[18] Genom dina många missgärningar och din oärliga handelvanhelgade du dina helgedomar.Därför lät jag eld gå ut från dig,och den förtärde dig.Jag gjorde dig till aska på markeninför alla som såg dig.

Jakobsbrevet 1:23
Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel,

Matteus 23:28
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar

Ordspråksboken 31:30
Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt,men prisas skall den hustru som fruktar Herren.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln