A A A A A

Liv: [Födelsedag]


Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Jeremia 29:11
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Johannes 16:21
När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.

Ordspråksboken 9:11
Ty genom mig skall dina dagar bli mångaoch dina levnadsår förökas.

Psaltaren 16:11
Du lär mig livets väg.Inför ditt ansikte mättas jag av glädje,av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Psaltaren 20:4
Han skall tänka på alla dina offer,med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela.

Psaltaren 27:4-7
[4] Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.[5] Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.Han beskyddar mig i sin boning,han för mig upp på klippan.[6] Nu kan mitt huvud höja sigöver mina fiender runt omkring mig.Jag vill offra jublets offer i hans hydda,jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom.[7] Hör, Herre!Jag höjer min röst och ropar,var mig nådig och svara mig.

Psaltaren 90:12
Lär oss inse att våra dagar är räknade,så att vi får visa hjärtan.

Psaltaren 91:11
Ty han skall ge sina änglar befallning om digatt bevara dig på alla dina vägar.

Psaltaren 91:16
Jag skall mätta honom med långt livoch låta honom se min frälsning."

Psaltaren 118:24
Detta är den dag som Herren har gjort,låt oss på den jubla och vara glada!

Sefanja 3:17
Herren, din Gud, bor i dig,en hjälte som frälsar.Han gläder sig över dig med lust,han tiger stilla i sin kärlek,han fröjdas över dig med jubel."

Psaltaren 37:4-5
[4] Ha din glädje i Herren,han skall ge dig vad ditt hjärta begär.[5] Överlämna din väg åt Herren,förtrösta på honom, han skall göra det.

Klagovisorna 3:22-23
[22] Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,ty det är inte slut med hans barmhärtighet.[23] Den är var morgon ny,ja, stor är din trofasthet.

4 Mosebok 6:24-26
[24] Herren välsigne digoch bevare dig.[25] Herren låte sitt ansikte lysa över digoch vare dig nådig.[26] Herren vände sitt ansikte till digoch give dig frid.

Psaltaren 139:1-24
[1] För sångmästaren, en psalm av David.Herre, du utrannsakar mig och känner mig.[2] Om jag sitter eller står, vet du det,du förstår mina tankar fjärran ifrån.[3] Om jag går eller ligger, utforskar du det,med alla mina vägar är du förtrogen.[4] Innan ett ord är på min tunga,vet du, Herre, allt om det.[5] Du omsluter mig på alla sidoroch håller mig i din hand.[6] En sådan kunskap är mig alltför underbar,den är så hög att jag ej kan förstå den.[7] Vart skall jag gå för din Ande,vart skall jag fly för ditt ansikte?[8] Om jag far upp till himlen, är du där,bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.[9] Tar jag morgonrodnadens vingar,gör jag mig en boning ytterst i havet,[10] skall också där din hand leda migoch din högra hand fatta mig.[11] Om jag säger: "Må mörker falla över migoch ljuset bli natt omkring mig",[12] så är inte mörkret mörkt för dig,natten skall lysa som dagenoch mörkret vara som ljuset.[13] Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig i moderlivet.[14] Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.[15] Benen i min kropp var ej osynliga för dig,när jag formades i det fördolda,när jag bildades i jordens djup.[16] Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.Alla mina dagar blev skrivna i din bok,de var bestämdainnan någon av dem hade kommit.[17] Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud,hur stor är inte deras mångfald![18] Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen.När jag vaknar är jag ännu hos dig.[19] Gud, om du ändå ville döda de ogudaktiga!Låt de blodtörstiga vika ifrån mig,[20] de som talar om dig med svek i sinnet,de som har fört dina städer i fördärv.[21] Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre?Skulle jag inte känna leda vid demsom står dig emot?[22] Jag hatar dem med starkaste hat,mina fiender har de blivit.[23] Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta,pröva mig och känn mina tankar.[24] Se till om jag är på en olycksvägoch led mig på den eviga vägen.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln