A A A A A

Liv: [Åldrande]


1 Timotheosbrevet 5:8
Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

5 Mosebok 32:7
Kom ihåg forna dagar.Ge akt på gångna släktens år.Fråga din far, han skall berätta för dig,dina äldste, de skall säga dig det.

5 Mosebok 34:7
Mose var etthundratjugo år när han dog, hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen.

Predikaren 7:10
Var inte snar till vrede,ty vrede bor i dårars bröst.

2 Mosebok 20:12
Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

1 Mosebok 6:3
Då sade Herren: "Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år."

1 Mosebok 25:8
Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och samlades till sitt folk.

Jesaja 40:29
Han ger den trötte kraftoch ökar den maktlöses styrka.

Jesaja 46:4
Ända till er ålderdom är jag Denne,och till dess ni blir grå skall jag bära er.Så har jag hittills gjort,och även i fortsättningen skall jag stödja er,jag skall bära och rädda er.

Job 5:26
I graven kommer du, när du nått full mognad,som när sädesskylen bärgas i rätt tid.

Job 12:12-20
[12] Vishet hör de gamla till,förstånd dem som har levat länge.[13] Hos Gud finns vishet och makt,hos honom finns råd och förstånd.[14] Se, han river ner och ingen kan bygga upp,han låser in och ingen kan öppna.[15] Se, han håller vattnen tillbaka och de torkar ut,han släpper dem lösa och de ödelägger landet.[16] Hos honom är kraft och klokhet,den förvillade och den som förvillar tillhör honom.[17] Rådsherrar för han bort barfota,och domare gör han till dårar.[18] Han lossar kungars bojoroch binder rep om deras höfter.[19] Präster för han barfota bort,och störtar mäktiga män.[20] Han fråntar de trogna förmågan att talaoch tar bort de äldstes insikt.

Job 32:7
Jag tänkte: "Må åldern talaoch de många åren förkunna visdom."

Joel 2:28
Och det skall ske därefteratt jag skall utgjuta min Ande över allt kött.Era söner och era döttrar skall profetera,era gamla män skall ha drömmar,era unga män skall se syner.

3 Mosebok 19:32
För ett grått huvud skall du resa dig upp, och den gamle skall du ära. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.

Filemonbrevet 1:9
vädjar jag hellre för kärlekens skull - jag Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge.

Psaltaren 71:9
Förkasta mig inte när jag blir gammal,överge mig inte när min kraft tynar bort!

Psaltaren 71:18
Överge mig inte, Gud,när jag blir gammal och grå,inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten,om din makt för alla som skall komma.

Psaltaren 73:26
Om än min kropp och min själ tynar bort,så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.

Psaltaren 90:10-12
[10] Vårt liv varar sjuttio åreller åttio, om krafterna räcker.När det är som bäst är det möda och bekymmer.Snart är det förbi, vi flyger bort.[11] Vem känner din vredes maktoch din harm, så att han fruktar dig?[12] Lär oss inse att våra dagar är räknade,så att vi får visa hjärtan.

Psaltaren 91:16
Jag skall mätta honom med långt livoch låta honom se min frälsning."

Ordspråksboken 17:6
Barnbarn är de gamlas krona,barnens stolthet är deras fäder.

Ordspråksboken 20:29
De ungas ära är deras styrka,de gamlas prydnad är deras grå hår.

Ordspråksboken 23:22
Lyssna till din far som har fött digoch förakta inte din mor när hon blir gammal.

Psaltaren 37:35
Jag såg en ogudaktig våldsverkare,han bredde ut sig frodig likt en ceder, som var väl rotad.

1 Krönikeboken 29:28
Han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Hans son Salomo blev kung efter honom.

1 Kungaboken 3:14
Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din fader David gjorde, då skall jag ge dig ett långt liv."

Psaltaren 103:5
han som mättar ditt begär med sitt goda,så att du blir ung på nytt som en örn.

Titusbrevet 2:3
Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott,

1 Timotheosbrevet 5:1-2
[1] Gå inte hårt fram mot en äldre man. När du förmanar honom, så tala som till en far. Förmana yngre män som bröder,[2] äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Psaltaren 71:8-9
[8] Låt min mun vara full av ditt lov,hela dagen av din ära.[9] Förkasta mig inte när jag blir gammal,överge mig inte när min kraft tynar bort!

Filipperbrevet 3:20-21
[20] Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.[21] Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Jesaja 46:3-4
[3] Så hör på mig, ni av Jakobs hus,alla ni som är kvar av Israels folk,ni som har varit lagda på mig från moderlivet,burna av mig ända från modersskötet.[4] Ända till er ålderdom är jag Denne,och till dess ni blir grå skall jag bära er.Så har jag hittills gjort,och även i fortsättningen skall jag stödja er,jag skall bära och rädda er.

Psaltaren 92:12-15
[12] Mina ögon får se att mina förföljare faller,mina öron får höra hur det går med de ondasom reser sig mot mig.[13] De rättfärdiga grönskar som palmer,som cedrar på Libanon växer de till.[14] De är planterade i Herrens hus,de grönskar i vår Guds förgårdar.[15] Ännu vid hög ålder bär de frukt,de frodas och grönskarför att förkunna att Herren är rättfärdig.Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.

Predikaren 12:1-7
[1] Tänk på din Skaparei din ungdoms dagar,innan de onda dagarna kommeroch de år då du skall säga:"De ger mig ingen glädje";[2] ja, innan de förmörkas,solen och ljuset, månen och stjärnorna,och innan molnen vänder åter efter regnet;[3] då väktarna i huset darraroch de starka männen sviker;då malerskorna har upphört att mala,eftersom de har blivit så fåoch då spejarna har det mörkt i sina gluggar;[4] då båda dörrarna mot gatan stängs till,och ljudet från kvarnen försvagas;då man vaknar av fågelsångoch sångens alla döttrar sänker rösten;[5] då man är rädd för var backeoch vägen är full av skräck;då mandelträdet blommar,gräshoppan släpar sig framoch kaprisknoppen blir utan kraft;då människan går till sin eviga boningoch gråtarna går omkring på gatan;[6] innan silvertråden bristeroch den gyllene skålen slås sönder,innan krukan vid källan krossasoch brunnshjulet slås itu vid brunnen;[7] då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrånoch anden vänder åter till Gud som gav den.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln