A A A A A

Bra Karaktär: [Djärvhet]


Apostlagärningarna 4:29-31
[29] Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord,[30] genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn."[31] När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

2 Korinthierbrevet 3:12
Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga

Apostlagärningarna 14:3
Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.

Apostlagärningarna 13:46
Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Apostlagärningarna 19:8
Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.

Filemonbrevet 1:8
Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra,

Apostlagärningarna 18:26
Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och Akvila hörde honom, och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom.

Markus 15:43
Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött.

Apostlagärningarna 28:31
Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,

Apostlagärningarna 4:29-30
[29] Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord,[30] genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn."

Ordspråksboken 28:1
De ogudaktiga flyrfast ingen förföljer dem,de rättfärdiga är trygga som unga lejon.

1 Mosebok 18:23-32
[23] Och Abraham gick närmare och sade: "Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige?[24] Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de femtio rättfärdigas skull som finns där?[25] Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den ogudaktige. Det vare dig fjärran! Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt?"[26] Herren sade: "Om jag finner femtio rättfärdiga inne i Sodom, skall jag skona hela platsen för deras skull."[27] Abraham tog åter till orda och sade: "Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska.[28] Kanske fattas det fem i de femtio rättfärdiga. Skall du då på grund av dessa fem fördärva hela staden?" Han svarade: "Om jag finner fyrtiofem där, skall jag inte fördärva den."[29] Men Abraham fortsatte att tala till honom "Kanske finns det fyrtio där." Han svarade: "För dessa fyrtios skull skall jag inte göra det."[30] Då sade han: "Herre, bli inte vred om jag talar ännu en gång. Kanske finns det trettio där." Han svarade: "Om jag finner trettio där, skall jag inte göra det."[31] Men han sade: "Jag har vågat tala till Herren. Kanske finns det tjugo där." Han svarade: "För dessa tjugos skull skall jag inte fördärva den."[32] Då sade han: "Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång: Kanske finns det tio där." Han svarade: "För dessa tios skull skall jag inte fördärva den."

Psaltaren 138:3
När jag ropade svarade du mig,du gav mig frimodighet, min själ fick kraft.

Efesierbrevet 3:12
I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

Johannes 4:17
Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man.

Hebreerbrevet 10:19
Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste

Hebreerbrevet 4:16
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebreerbrevet 13:6
Därför kan vi frimodigt säga:Herren är min hjälpare,jag skall inte frukta.Vad kan en människa göra mig?

Efesierbrevet 6:19-20
[19] Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.[20] För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.

Apostlagärningarna 4:13
När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus.

1 Timotheosbrevet 3:13
De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

1 Thessalonikerbrevet 2:2
Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp.

Filipperbrevet 1:20
Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör.

2 Timotheosbrevet 1:7
Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

1 Korinthierbrevet 16:13
Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.

Ordspråksboken 14:26
Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste,hans barn får där en tillflykt.

Psaltaren 27:14
Hoppas på Herren,var stark och frimodig i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!

Romarbrevet 1:16
Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

1 Krönikeboken 28:20
David sade till sin son Salomo: "Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty Herren Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i Herrens hus är avslutat.

1 Korinthierbrevet 15:58
Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Efesierbrevet 6:10
Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

Jesaja 54:4
Frukta inte, ty du skall inte komma på skam,blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad.Nej, du skall glömma din ungdoms skam,och ditt änkestånds förakt skall du inte mer komma ihåg.

Johannes 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Markus 5:36
Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. Tro endast."

Filipperbrevet 1:28
utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, men för er ett tecken på att ni blir frälsta, och det av Gud.

Johannes 7:26
Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias?

Apostlagärningarna 5:29
Då svarade Petrus och apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människor.

Josua 1:7
Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går.

Hesekiel 3:9
Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt, ty de är ett upproriskt släkte."

Apostlagärningarna 9:29
Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna, men de försökte röja honom ur vägen.

Filipperbrevet 1:1
Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna.

1 Timotheosbrevet 3:1
Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift.

1 Korinthierbrevet 3:12
Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm,

Hebreerbrevet 10:1
Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.

1 Petrusbrevet 5:10
All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln