A A A A A

Bra Karaktär: [Godkännande]


1 Korinthierbrevet 5:11-13
[11] Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan.[12] Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma?[13] Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

1 Johannesbrevet 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1 Petrusbrevet 3:8-9
[8] Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.[9] Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.

Johannes 3:16
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Ordspråksboken 13:20
Den som umgås med visa blir vis,den som är vän med dårar går det illa.

Romarbrevet 2:11
ty Gud är inte partisk.

Romarbrevet 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Romarbrevet 8:31
Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Romarbrevet 14:1-2
[1] Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter.[2] En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker.

Hebreerbrevet 10:24-25
[24] Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.[25] Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Johannes 6:35-37
[35] Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.[36] Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte.[37] Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Kolosserbrevet 3:12-14
[12] Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.[13] Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.[14] Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

Matteus 5:38-42
[38] Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.[39] Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.[40] Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också.[41] Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom.[42] Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.

Matteus 25:34-40
[34] Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.[35] Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig.[36] Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.[37] Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?[38] Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig?[39] Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?[40] Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Romarbrevet 15:1-7
[1] Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva.[2] Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse.[3] Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet:Dina smädares smädelser föll över mig.[4] Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.[5] Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja,[6] så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.[7] Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära.

Romarbrevet 14:10-19
[10] Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol.[11] Det står skrivet:Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud.[12] Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.[13] Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.[14] Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.[15] Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.[16] Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat.[17] Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.[18] Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor.[19] Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln