A A A A A

Kyrka: [Kyrkans förföljelse]


Apostlagärningarna 8:1
Och Saulus hade gått med på att han dödades.Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.

Matteus 5:44
Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.

2 Timotheosbrevet 3:12
Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Johannes 15:20
Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Uppenbarelseboken 2:10
Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

Romarbrevet 8:35
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

Matteus 5:11
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

Romarbrevet 12:14
Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.

Johannes 5:16
Men han sade till dem: "Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag."

Matteus 5:10-12
[10] Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull,dem tillhör himmelriket.[11] Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.[12] Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

2 Korinthierbrevet 12:10
Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Apostlagärningarna 13:50
Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område.

Apostlagärningarna 7:52
Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat,

Markus 4:17
Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.

Galaterbrevet 4:29
Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu.

Markus 10:30
utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

Matteus 13:21
men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Apostlagärningarna 22:4
Jag förföljde 'den vägen' ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse.

Matteus 5:10
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull,dem tillhör himmelriket.

Galaterbrevet 6:12
Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.

Lukas 21:12
Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull.

Markus 10:29-30
[29] Jesus sade: "Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull[30] utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

Romarbrevet 8:35-37
[35] Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?[36] Det står ju skrivet:För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.[37] Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

Apostlagärningarna 11:19-21
[19] De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar.[20] Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus.[21] Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.

Apostlagärningarna 9:4-5
[4] Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?".[5] Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer.

Galaterbrevet 5:11
Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta.

Matteus 10:23
Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.

Matteus 5:12
Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

1 Timotheosbrevet 1:13
fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde.

Matteus 5:11-12
[11] Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.[12] Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Lukas 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem skall de mörda och förfölja.

1 Thessalonikerbrevet 3:3-4
[3] så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.[4] Redan när vi var hos er, sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått som ni vet.

Hebreerbrevet 11:36-38
[36] Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse.[37] De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade.[38] Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor.

Johannes 15:20-21
[20] Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.[21] Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Matteus 10:21-23
[21] En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem.[22] Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.[23] Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.

Matteus 24:8-10
[8] Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.[9] Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.[10] Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra.

Lukas 21:12-19
[12] Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull.[13] Detta ger er tillfälle att vittna.[14] Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal.[15] Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga.[16] Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda.[17] Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull.[18] Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat.[19] Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

1 Korinthierbrevet 4:8-13
[8] Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.[9] Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.[10] Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade.[11] Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa.[12] Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut.[13] När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande.

Hebreerbrevet 10:32-34
[32] Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande.[33] Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så.[34] Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består.

Hebreerbrevet 11:33-38
[33] Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap,[34] släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten.[35] Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse.[36] Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse.[37] De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade.[38] Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor.

Apostlagärningarna 12:1-19
[1] Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen.[2] Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd.[3] När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid.[4] Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om vardera fyra man, att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket.[5] Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom.[6] Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset.[7] Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från Petrus händer,[8] och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna." Petrus gjorde det, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig."[9] Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn.[10] De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom.[11] När Petrus blev sig själv igen sade han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig."[12] Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad.[13] Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna.[14] När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten.[15] De sade till henne: "Du är tokig!" Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: "Det är hans ängel."[16] Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han.[17] Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: "Berätta detta för Jakob och de andra bröderna." Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.[18] På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus?[19] När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judeen och for ner till Cesarea och uppehöll sig där.

Apostlagärningarna 9:1-14
[1] Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen[2] och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till 'den vägen', män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem.[3] Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom.[4] Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?".[5] Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer.[6] Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra."[7] Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen.[8] Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus.[9] Under tre dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack.[10] I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Här är jag, Herre."[11] Herren sade till honom: "Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty se, han ber.[12] Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen."[13] Då svarade Ananias: "Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem.[14] Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn."

Galaterbrevet 1:13
Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den,

Uppenbarelseboken 2:8-10
[8] Skriv till församlingens ängel i Smyrna:Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen:[9] Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.[10] Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

Apostlagärningarna 26:9-11
[9] Själv menade jag att det var min plikt att på allt sätt bekämpa Jesu, nasaréns, namn,[10] och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga spärrade jag in i fängelse, sedan jag fått fullmakt till det från översteprästerna. Och när man ville avrätta dem, röstade jag för det.[11] Och överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer.

1 Korinthierbrevet 4:12
Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut.

Apostlagärningarna 12:1
Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen.

Filipperbrevet 3:6
i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln