A A A A A

Kyrka: [Födelse av Jesus]


Matteus 1:18-23
[18] Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.[19] Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne.[20] Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.[21] Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."[22] Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten:[23] Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Lukas 2:7-21
[7] Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.[8] I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten.[9] Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.[10] Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.[11] Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.[12] Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."[13] Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:[14] "Ära vare Gud i höjdenoch frid på jorden,till människor hans välbehag."[15] När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta."[16] De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.[17] Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.[18] Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.[19] Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.[20] Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.[21] När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv.

Matteus 2:1-12
[1] När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från Östern till Jerusalem[2] och frågade: "Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom."[3] När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.[4] Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas.[5] De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten:[6] Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel."[7] Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig.[8] Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det."[9] De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.[10] När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.[11] Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.[12] Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land.

Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,

Lukas 2:1-4
[1] Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.[2] Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.[3] Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.[4] Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit

Uppenbarelseboken 12:1-5
[1] Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud.[2] Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda.[3] Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.[4] Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det.[5] Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln