A A A A A

Kyrka: [Delta i kyrkan]


Hebreerbrevet 10:24-25
[24] Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.[25] Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Matteus 18:20
Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?"

Kolosserbrevet 3:16
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Efesierbrevet 4:11-13
[11] Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.[12] De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,[13] tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Apostlagärningarna 2:42
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Romarbrevet 10:17
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Matteus 16:18
Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Apostlagärningarna 9:31-32
[31] Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.[32] Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda.

Matteus 6:33
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Jakobsbrevet 1:22
Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

2 Timotheosbrevet 4:2
predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.

Matteus 28:19-20
[19] Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn[20] och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln