A A A A A

Dålig Karaktär: [Bitterhet]


Apostlagärningarna 8:23
Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band."

Kolosserbrevet 3:8-13
[8] Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.[9] Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar[10] och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.[11] Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.[12] Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.[13] Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

Predikaren 7:9
Bättre slutet på en sak än dess början,bättre tålmodig än högmodig.

Efesierbrevet 4:26
Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede

Hesekiel 3:14
Anden lyfte upp mig och tog tag i mig, och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande, och Herrens hand var stark över mig.

Jesaja 38:17
Se, det som var så bittert för mig blev till nytta.I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop,ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg.

Job 7:11
Därför vill jag inte lägga band på min mun,jag vill tala i min andes ångest,jag vill klaga i min själs bedrövelse.

Job 10:1
Jag är utled på livet,jag vill släppa lossmin klagan,jag talar i min själs bedrövelse.

Job 21:25
Den andre dör med bedrövad själ,utan att ha smakat det goda.

Markus 11:25
Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser."

Ordspråksboken 10:12
Hat väcker upp trätor,kärlek skyler allt som är brutet.

Ordspråksboken 14:10
Hjärtat känner sin egen sorg,en främling kan inte dela dess glädje.

Ordspråksboken 15:1
Ett mjukt svar stillar vrede,ord som sårar väcker harm.

Ordspråksboken 17:25
En dåraktig son är sin fars grämelseoch bitter sorg för den mor som fött honom.

Romarbrevet 3:14
Deras mun är full av förbannelseoch bitterhet.

Matteus 6:14-15
[14] Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.[15] Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Jakobsbrevet 1:19-20
[19] Detta vet ni, mina älskade bröder.En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.[20] Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.

Hebreerbrevet 12:14-15
[14] Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.[15] Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas.

Efesierbrevet 4:31-32
[31] Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.[32] Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln