A A A A A

Dålig Karaktär: [Mobbning]


1 Johannesbrevet 2:9
Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret.

1 Johannesbrevet 3:15
Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.

2 Timotheosbrevet 1:7
Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

5 Mosebok 31:6
Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig."

Efesierbrevet 4:29
Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.

Efesierbrevet 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

3 Mosebok 19:18
Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.

Matteus 5:11
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

Ordspråksboken 17:9
Den som skyler synd främjar kärlek,den som river upp en sak splittrar nära vänner.

Ordspråksboken 22:10
Driv ut bespottaren så upphör kivetoch det blir slut på tvist och smädelse.

Ordspråksboken 24:16
Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen,men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.

Psaltaren 138:7
Om än min väg går genom nöd,håller du mig vid liv.Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand.Din högra hand frälsar mig.

Romarbrevet 2:1
Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt.

Romarbrevet 12:18-19
[18] Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.[19] Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

Romarbrevet 12:20-21
[20] Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.[21] Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Lukas 6:27-28
[27] Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er.[28] Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.

Matteus 5:44-45
[44] Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.[45] Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Jesaja 41:11-13
[11] Se, alla som hatar digskall komma på skam och blygas.Dina motståndare skall bli till intet och förgås.[12] Du skall söka efter dina motståndare men inte finna dem.De som strider mot digskall gå under och bli till intet.[13] Ty jag är Herren, din Gud,som fattar din högra handoch som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.

Matteus 5:38-41
[38] Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.[39] Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.[40] Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också.[41] Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom.

Psaltaren 34:12-18
[12] Kom, barn, och lyssna till mig,jag skall lära er att frukta Herren.[13] Är du en människa som älskar livetoch vill se goda dagar?[14] Avhåll då din tunga från det som är ont,dina läppar från att tala svek.[15] Vänd dig bort från det onda och gör det goda,sök friden och jaga efter den.[16] Herrens ögon är vända till de rättfärdigaoch hans öron till deras rop.[17] Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda,han vill utplåna minnet av dem från jorden.[18] När de rättfärdiga ropar hör Herren,han räddar dem ur all nöd.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln