A A A A A

Dålig Karaktär: [Ilska]


Efesierbrevet 4:26-31
[26] Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede[27] och ge inte djävulen något tillfälle.[28] Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.[29] Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.[30] Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.[31] Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.

Jakobsbrevet 1:19-20
[19] Detta vet ni, mina älskade bröder.En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.[20] Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.

Ordspråksboken 29:11
Dåren släpper lös alla sina känslor,men den vise håller dem tillbaka.

Predikaren 7:9
Bättre slutet på en sak än dess början,bättre tålmodig än högmodig.

Ordspråksboken 15:1
Ett mjukt svar stillar vrede,ord som sårar väcker harm.

Ordspråksboken 15:18
En hetlevrad man uppväcker träta,den långmodige stillar kiv.

Kolosserbrevet 3:8
Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.

Jakobsbrevet 4:1-2
[1] Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar?[2] Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.

Ordspråksboken 16:32
Bättre en tålmodig man än en hjälte,bättre styra sitt sinne än inta en stad.

Ordspråksboken 22:24
Ge dig inte i lag med en lättretad manoch gå inte in till en hetlevrad,

Matteus 5:22
Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

Psaltaren 37:8-9
[8] Avstå från vrede och låt förbittring fara,gräm dig inte, det för bara ont med sig.[9] Ty de onda skall utrotas,men de som väntar på Herren skall ärva landet.

Psaltaren 7:11
Min sköld är hos Gud,han frälsar de rättsinniga.

2 Kungaboken 11:9-10
[9] Befälen gjorde allt vad prästen Jojada hade befallt dem. Var och en av dem tog sina män, både de som skulle gå på vakten på sabbaten och de som skulle gå av vakten på sabbaten, och de kom till prästen Jojada.[10] Prästen gav befälen de spjut och sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus.

2 Kungaboken 17:18
Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att endast Juda stam blev kvar.

Ordspråksboken 14:29
Den som är långmodig har gott förstånd,den som är otålig går långt i dårskap.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln