A A A A A

Änglar och demoner: [Skyddsänglar]


1 Korinthierbrevet 4:9
Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.

1 Johannesbrevet 4:1
Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Apostlagärningarna 8:26
En Herrens ängel talade till Filippus: "Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde."

Apostlagärningarna 12:15
De sade till henne: "Du är tokig!" Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: "Det är hans ängel."

Kolosserbrevet 2:18
Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt 'ödmjukhet' och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne

Daniel 9:21
medan jag alltså ännu talade i min bön - kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret.

Hosea 10:13
Ni har plöjt ogudaktighet,ni har skördat orättfärdighet,ni har ätit lögnens frukt.Ty du har förlitat dig på din egen väg,på dina många hjältar.

Hosea 12:1
Efraim jagar efter vind,hela dagen far han efteröstanväder,lögn och våld tilltar.Med Assur sluter de förbund,och olja förs till Egypten.

Hebreerbrevet 1:14
Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Hebreerbrevet 13:2
Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det.

Judasbrevet 1:6-9
[6] Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom.[7] Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.[8] Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de.[9] Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig."

Lukas 16:22
Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes.

Matteus 18:10
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.

Psaltaren 34:7
Här är en betryckt som ropadeoch Herren hörde honom,han räddade honom ur all hans nöd.

Psaltaren 91:11
Ty han skall ge sina änglar befallning om digatt bevara dig på alla dina vägar.

Psaltaren 103:20
Lova Herren, ni hans änglar,ni starka hjältar som utför hans befallning,så snart ni hör ljudet av hans befallning.

Uppenbarelseboken 5:11
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen.

Uppenbarelseboken 19:10
Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande."

Sakaria 5:9
Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln