A A A A A

Änglar och demoner: [Demoner]


1 Johannesbrevet 4:4
Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

1 Timotheosbrevet 4:1
Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Korinthierbrevet 2:11
för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.

2 Korinthierbrevet 4:4
Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.

Jakobsbrevet 2:19
Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.

Job 4:15
En ande strök förbi mitt ansikte,håren på min kropp reste sig.

Matteus 8:31
De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden."

Matteus 12:45
går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte."

Lukas 8:30
Jesus frågade honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Legion", eftersom många onda andar hade farit in i honom.

Uppenbarelseboken 20:10
Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

1 Korinthierbrevet 10:20-21
[20] Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.[21] Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

Psaltaren 106:37-38
[37] De offrade sina söner och döttraråt onda andar.[38] De utgöt oskyldigt blod,sina söners och döttrars blod,som de offrade åt Kanaans avgudar,och landet blev vanhelgat genom blodet.

Job 1:20-21
[20] Då reste sig Job, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad.[21] Han sade:"Naken kom jag ur min moders liv,och naken skall jag vända tillbaka dit.Herren gav och Herren tog.Lovat vare Herrens namn!"

Efesierbrevet 6:10-12
[10] Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.[11] Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.[12] Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Jesaja 14:12-15
[12] Hur har du inte fallit från himlen,du strålande stjärna, du gryningens son!Hur har du inte blivit fälld till jorden,du som slog ner folken till marken![13] Du sade i ditt hjärta:'Jag skall stiga upp till himlen,ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron.Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.[14] Jag skall stiga upp över molnens höjder,jag skall göra mig lik den Högste.'[15] Men ner till dödsriket blev du förd,längst ner i graven.

Apostlagärningarna 19:13-16
[13] Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar."[14] Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så.[15] Men den onde anden svarade dem: "Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?"[16] Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga.

2 Petrusbrevet 2:4-10
[4] Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen.[5] Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.[6] Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga.[7] Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv.[8] - Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. -[9] Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,[10] särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter,

Uppenbarelseboken 9:1-7
[1] Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn.[2] Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.[3] Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har.[4] De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan.[5] De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa.[6] I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.[7] Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten.

Markus 1:21-27
[21] De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade.[22] Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda.[23] Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek:[24] "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige."[25] Men Jesus sade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!"[26] Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom.[27] Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom."

Matteus 7:14-20
[14] Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.[15] Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.[16] På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?[17] Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.[18] Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.[19] Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.[20] Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Lukas 4:31-41
[31] Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten.[32] De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet.[33] I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek:[34] "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige."[35] Då talade Jesus strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom.[36] Alla blev mycket häpna och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut."[37] Och ryktet om honom spreds överallt i trakten.[38] Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne.[39] Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem.[40] Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem.[41] Onda andar for även ut ur många, och de ropade: "Du är Guds Son." Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias.

Efesierbrevet 6:1-18
[1] Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt.[2] Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte:[3] för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.[4] Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.[5] Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus.[6] Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja.[7] Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor.[8] Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.[9] Och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor.[10] Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.[11] Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.[12] Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.[13] Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.[14] Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar[15] och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.[16] Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.[17] Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.[18] Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln