A A A A A

Ytterligare: [Kannibalism]


Jeremia 19:9
Och jag skall låta dem äta sina egna söners och döttrars kött, ja, den ene skall tvingas äta den andres kött. I sådan nöd och sådan svårighet skall de komma genom sina fiender och genom dem som står efter deras liv."

Hesekiel 5:10
Därför skall föräldrar hos dig äta sina barn, och barn sina föräldrar. Jag skall utföra min dom mot dig, och alla som blir kvar av dig skall jag strö ut för vinden.

3 Mosebok 26:29
Ni skall tvingas äta era söners och döttrars kött.

2 Kungaboken 6:28-29
[28] Och kungen frågade henne: "Vad vill du?" Hon svarade: "Kvinnan där sade till mig: Tag hit din son, så att vi får äta honom i dag, så äter vi min son i morgon.[29] Så kokade vi min son och åt upp honom. Nästa dag sade jag till henne: Tag nu hit din son, så att vi får äta honom. Men då gömde hon undan sin son."

Klagovisorna 4:10
Med egna händer har ömsinta mödrar kokat sina barnför att ha dem till födavid dottern mitt folks undergång.

Klagovisorna 2:20
Se, Herre, och besinnavem du har handlat så emot.Skall kvinnor äta sin livsfrukt,barnen som de har burit i sin famn?Skall präster och profeter dödasi Herrens helgedom?

5 Mosebok 28:53-57
[53] I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig att du skall äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar som Herren, din Gud, har gett dig.[54] En veklig och mycket bortskämd man hos dig skall då med så ont öga se på sin bror och på hustrun som han tar i famn och på de barn han ännu har kvar,[55] att han inte åt någon av dem vill dela med sig av sina barns kött, ty han äter det själv, eftersom han inte har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i alla dina städer.[56] En veklig och bortskämd kvinna hos dig, så veklig och bortskämd att hon inte ens försökt sätta sin fot på marken, skall då med så ont öga se på mannen som hon tar i famn och på sin son och sin dotter,[57] att hon missunnar dem efterbörden som kommer ur hennes liv och barnen som hon föder. I brist på allt annat skall hon i hemlighet äta detta. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina städer.

1 Mosebok 1:26-27
[26] Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden."[27] Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

2 Korinthierbrevet 5:8
Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.

Lukas 16:19-26
[19] Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest.[20] Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår.[21] Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår.[22] Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes.[23] När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.[24] Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld.[25] Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga.[26] Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.

Uppenbarelseboken 20:11-15
[11] Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.[12] Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.[13] Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.[14] Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.[15] Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

5 Mosebok 28:53
I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig att du skall äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar som Herren, din Gud, har gett dig.

1 Korinthierbrevet 14:34-35
[34] skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.[35] Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.

Lukas 1:37
Ty för Gud är ingenting omöjligt."

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

5 Mosebok 28:57
att hon missunnar dem efterbörden som kommer ur hennes liv och barnen som hon föder. I brist på allt annat skall hon i hemlighet äta detta. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina städer.

1 Timotheosbrevet 2:11-15
[11] En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.[12] Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet,[13] eftersom Adam skapades först och sedan Eva.[14] Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse.[15] Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

1 Timotheosbrevet 5:3-16
[3] Hedra dem som verkligen är änkor.[4] Men om en änka har barn eller barnbarn, skall dessa först och främst lära sig att visa vördnad för sin egen familj och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det.[5] Den som verkligen är änka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.[6] Men den som för ett utsvävande liv är levande död.[7] Och allt detta skall du inskärpa, så att ingen kan anklaga dem.[8] Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.[9] Till 'församlingsänka' skall den utses som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna.[10] Hon skall vara känd för att ha gjort mycket gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.[11] Yngre änkor skall du däremot avvisa. Ty när de drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus, vill de bara gifta sig[12] och drar domen över sig, eftersom de har förnekat sin första tro.[13] På samma gång lär de sig att vara lata, när de går omkring i husen. Och inte nog med det, de lär sig också att vara skvalleraktiga och nyfikna och att prata om sådant som de borde tiga med.[14] Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem.[15] Somliga har redan vänt sig bort och följt Satan.[16] Om en troende kvinna har änkor hos sig, skall hon ta sig an dem och inte betunga församlingen, så att den kan sörja för dem som verkligen är änkor.

1 Korinthierbrevet 11:2-16
[2] Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er.[3] Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.[4] Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud.[5] Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat.[6] Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet.[7] En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära.[8] Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen.[9] Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull.[10] Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.[11] Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.[12] Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.[13] Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet?[14] Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår[15] men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja.[16] Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln