A A A A A

Ytterligare: [Alkohol]


1 Petrusbrevet 4:3
Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis - i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter.

1 Timotheosbrevet 5:23
Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.

Predikaren 9:7
Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör.

Efesierbrevet 5:18
Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,

Ordspråksboken 20:1
Vinet smädar,starka drycker larmar,ingen som raglar av det är vis.

Ordspråksboken 23:31
Se inte på vinet att det är så rött,att det ger sådan glans i bägarenoch rinner ner så lätt.

Romarbrevet 13:13
Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.

Ordspråksboken 31:4-5
[4] Det anstår inte kungar, Lemuel,det anstår inte kungar att dricka vin,ej furstar att fråga efter starka drycker,[5] så att de dricker och glömmer lagenoch vränger rätten för alla nödens barn.

Psaltaren 104:14-15
[14] Du låter gräs skjuta upp för djurenoch örter till människans tjänst.Så låter du bröd komma från jorden[15] och vin som gläder människans hjärta.Du gör hennes ansikte glänsande av olja,och brödet styrker hennes hjärta.

1 Korinthierbrevet 10:23-24
[23] Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.[24] Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres.

Jesaja 62:8-9
[8] Herren har svurit vid sin högra hand och sin starka arm:Jag skall inte mer ge din säd till mat åt dina fiender,och främlingar skall inte dricka ditt nya vin,frukten av din möda.[9] De som samlar in säden skall också äta denoch skall lova Herren,och de som bärgar in vinet skall dricka deti min helgedoms gårdar.

Galaterbrevet 5:19-21
[19] Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,[20] avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,[21] illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

1 Korinthierbrevet 9:19-23
[19] Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.[20] För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen.[21] För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag.[22] För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några.[23] Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv skall få del av det.

Romarbrevet 14:15-21
[15] Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.[16] Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat.[17] Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.[18] Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor.[19] Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.[20] Riv inte ner Guds verk för matens skull.Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter, när hon äter.[21] Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av.

Johannes 2:3-11
[3] När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: "De har inget vin."[4] Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit."[5] Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han än säger till er."[6] Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var.[7] Jesus sade: "Fyll krukorna med vatten!" Och de fyllde dem ända till brädden.[8] Sedan sade han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde det.[9] Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen[10] och sade: "Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu."[11] Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln