A A A A A

Gud: [Välsignelse]


Lukas 6:38
Ge, så ska ni få. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande ska man ge er i famnen. För med samma mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er.

Matteus 5:4
Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

Filipperbrevet 4:19
Och min Gud ska fylla alla era behov efter sin rikedom i härlighet genom Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4:6-7
[6] Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse.[7] Och Guds frid, som övergår allt förstånd, ska bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus.

Jakobsbrevet 1:17
Varje god gåva och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusets Fader. Hos honom finns ingen förändring eller växling mellan ljus och mörker.

Johannes 1:16
Och av hans fullhet har vi alla fått, och nåd utöver nåd.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi vet att var och en som är född av Gud inte syndar, utan den som är född av Gud aktar sig, så att den onde inte kommer åt honom.

2 Korinthierbrevet 9:8
Och Gud är mäktig att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.

Filipperbrevet 4:7
Och Guds frid, som övergår allt förstånd, ska bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus.

Zulu Bible 1959
Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.