A A A A A

Synder: [Otrohet]


1 Korinthierbrevet 6:18
Håll er därför borta från all sexuell omoral. All annan synd som en människa begår sker utanför kroppen, men den som ägnar sig åt sexuell omoral syndar mot sin egen kropp.

2 Mosebok 20:14
Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap.

Hebreerbrevet 13:4
Se till att alla respekterar äktenskapet och att den äkta sängen hålls obefläckad. Gud kommer ju att döma dem som lever i sexuell omoral och är otrogna i sitt äktenskap.

Jakobsbrevet 4:17
Den som vet om det goda han borde göra men inte gör det, han syndar.

Jeremia 13:27
liksom din otukt, ditt liderliga frustande och din skamlösa prostitution. På höjder och fält har jag sett dina vidrigheter. Ve dig, Jerusalem! Hur länge ska det dröja innan du blir ren?”

1 Johannesbrevet 1:9
Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Lukas 16:18
Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig med en annan, han är otrogen. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Matteus 19:9
Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru, utan att hon varit otrogen, och sedan gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. ”

Ordspråksboken 6:32
Den som begår äktenskapsbrott saknar vett. Han fördärvar sig själv.

Romarbrevet 7:2-3
[2] En gift kvinna är genom lagen bunden till sin man så länge han lever. Men om mannen dör är hon inte längre bunden till honom, utan är fri från lagen som reglerar äktenskap.[3] Om hon går till en annan medan hennes man lever, är hon otrogen i sitt äktenskap. Men om hennes man dör är hon fri från lagen och kan gifta sig med en annan utan att vara otrogen mot sin första man.

Markus 10:11-12
[11] Han sa då till dem: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan är otrogen mot henne.[12] Och om en frånskild kvinna gifter om sig med en annan, begår hon äktenskapsbrott.”

Matteus 5:27-32
[27] Ni har hört det sägas: ’Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap.’[28] Men jag säger: den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.[29] Om ditt högra öga får dig att synda, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre att en del av din kropp förstörs än att hela du kastas i Gehenna.[30] Och om din högra hand får dig att synda så hugg av den och kasta bort den. Det är bättre att en del av din kropp förstörs än att hela du kommer till Gehenna.[31] Det har sagts: ’Om någon vill skilja sig från sin hustru, så kan han göra det genom att ge henne ett intyg om skilsmässan.’[32] Men jag säger: Den man som skiljer sig från sin hustru, utan att hon varit otrogen, han blir orsak till att hon verkligen kan bli otrogen. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna gör så att hon är otrogen.

1 Korinthierbrevet 6:9-16
[9] Vet ni inte att ingen orättfärdig får ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell omoral, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet,[10] inte heller tjuvar, själviska människor, drinkare, förtalare eller de som lurar andra på pengar får ärva Guds rike.[11] Vissa av er levde tidigare på det sättet, men har nu tvättats rena, helgats och gjorts rättfärdiga i Herren Jesus Kristus namn och i vår Guds Ande.[12] ”Allt är tillåtet för mig”, men allt är inte nyttigt. ”Allt är tillåtet för mig”, men jag får inte låta någonting ta makten över mig.[13] ”Maten är till för magen och magen för maten”. Men Gud ska göra slut på både mat och mage. Däremot är kroppen inte till för sexuell omoral. Den är till för Herren, och Herren för kroppen.[14] Så som Gud genom sin kraft uppväckte Herren från de döda, ska han uppväcka också oss.[15] Vet ni inte att era kroppar är Kristus lemmar? Ska jag då ta lemmar av Kristus och förena dem med en prostituerad? Aldrig![16] Ni vet väl att den som förenar sig med en prostituerad blir en kropp med henne? Det sägs ju: ”De två blir ett kött.”

Lukas 18:18-20
[18] En av de ledande männen frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?”[19] ”Varför kallar du mig god?” frågade Jesus. ”Ingen är god förutom Gud.[20] Buden kan du: ’Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte vittna falskt, Visa respekt för din far och mor. ’ ”

1 Thessalonikerbrevet 4:3-5
[3] För detta är Guds vilja: att ni ska bli heliga. Ni ska hålla er borta från all sexuell omoral.[4] Var och en ska lära sig att behärska sin egen kropp i helighet och ära,[5] så att han inte lever i begär och lidelser, som hedningar som inte känner Gud.

Markus 7:20-23
[20] Sedan tillade han: ”Det som kommer ut ur människan gör henne oren.[21] Inifrån, ifrån människohjärtan, kommer ju onda tankar, sexuell omoral, stöld, mord,[22] otrohet i äktenskapet, egoism, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högfärd och allt annat oförstånd.[23] Allt detta onda kommer inifrån, och det är det som gör människan oren.”

Matteus ௧௫:௧௭-௨௦
[௧௭] ”Inser ni inte att det som kommer in i en människa bara passerar genom magen och kommer ut på avträdet?[௧௮] Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det är det som gör människan oren.[௧௯] Ifrån hjärtat kommer ju onda tankar, mord, otrohet i äktenskapet, sexuell omoral, stöld, lögn och förtal,[௨௦] och det är sådant som gör människan oren. Men ingen blir oren av att äta utan att först ha tvättat händerna.”

Ordspråksboken 5:18-23
[18] Må din källa vara välsignad, och gläd dig över din ungdoms hustru,[19] den älskliga hinden, den vackra gasellen. Låt hennes bröst alltid vara din njutning och hennes kärlek alltid berusa dig.[20] Varför skulle du, min son, berusas av en främmande kvinna och slå armarna om den som inte är din?[21] HERREN ser alla människans förehavanden, han vakar noga över alla hennes vägar.[22] Den onde blir en fånge i sina egna missgärningar, han fastnar i sin egen synds snaror.[23] Han dör i brist på vägledning, hans dårskap leder honom vilse.

Johannes 8:4-11
[4] och sa: ”Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon var otrogen mot sin man.[5] Moses lag säger att sådana ska stenas. Vad anser du?”[6] De sa så, då de egentligen var ute efter att få honom att säga något som de kunde anklaga honom för, men Jesus böjde sig bara ner och skrev på marken med fingret.[7] När de fortsatte att kräva ett svar, såg han till slut upp och sa: ”Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne.”[8] Sedan böjde han sig ner igen och fortsatte att skriva på marken.[9] När de hörde det gick de bort, en efter en, de äldsta först. Till sist var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus.[10] Då såg Jesus upp och sa till henne: ”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?”[11] ”Nej, Herre”, svarade hon. Då sa Jesus: ”Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer.”]

Ordspråksboken 6:20-35
[20] Min son, håll din fars bud och förkasta inte din mors undervisning.[21] Bind dem för alltid vid ditt hjärta och fäst dem kring din hals.[22] De ska leda dig när du går, vaka över dig när du sover och tala till dig när du vaknar.[23] Budet är en lampa och undervisningen ett ljus, en förmanande tillrättavisning är livets väg.[24] Den skyddar dig för en ond kvinna, för den främmande kvinnans smicker.[25] Känn inget begär efter hennes skönhet och låt dig inte fångas av hennes blickar.[26] En prostituerad kan kosta dig din sista brödbit, och en gift kvinna är ute efter ditt liv.[27] Kan en man hålla eld i sin famn utan att det tar eld i kläderna?[28] Kan han gå över glödande kol utan att bränna fötterna?[29] Så går det för den som är otrogen med en annan mans hustru. Den som rör henne kommer inte att bli ostraffad.[30] Man föraktar inte en tjuv, om han stjäl för att stilla sin hunger.[31] Om han blir ertappad får han betala tillbaka sjufalt och lämna ifrån sig allt han äger i sitt hus.[32] Den som begår äktenskapsbrott saknar vett. Han fördärvar sig själv.[33] Plåga och skam är vad han får, hans vanära utplånas aldrig.[34] Kvinnans make är ursinnig av svartsjuka och visar ingen barmhärtighet när han hämnas.[35] Han godtar ingen ersättning, han accepterar inga gåvor.

Ordspråksboken 5:3-22
[3] En främmande kvinnas läppar dryper av honung, och halare än olja är hennes tal.[4] Till sist är hon bitter som malört, skarp som ett tveeggat svärd.[5] Hennes vandring går mot döden, hennes steg leder ner till dödsriket.[6] Hon tänker inte på livets väg, hon går på villovägar utan att ens märka det.[7] Lyssna nu på mig, barn, och vik inte bort från vad jag säger.[8] Håll dig långt borta från henne! Gå inte ens i närheten av dörren till hennes hus.[9] Annars ger du bort din styrka åt andra och dina år åt en som är grym,[10] främlingar utnyttjar din styrka, och allt vad du tjänat ihop kommer någon annan att lägga beslag på.[11] Till slut kommer du att stöna när din kropp tynar bort.[12] Då ska du säga: ”Hur kunde jag hata förmaning och så innerligt avsky tillrättavisning?[13] Varför lyssnade jag inte till mina lärare och vägrade att höra på deras vägledning?[14] Mitt i den samlade menigheten har jag kommit till ruinens brant.”[15] Drick vatten ur din egen brunn, vatten som rinner ur din egen källa.[16] Skulle dina källor rinna ut på gatan, dina strömmar på torgen?[17] Nej, behåll dem för dig själv, dela dem inte med någon annan.[18] Må din källa vara välsignad, och gläd dig över din ungdoms hustru,[19] den älskliga hinden, den vackra gasellen. Låt hennes bröst alltid vara din njutning och hennes kärlek alltid berusa dig.[20] Varför skulle du, min son, berusas av en främmande kvinna och slå armarna om den som inte är din?[21] HERREN ser alla människans förehavanden, han vakar noga över alla hennes vägar.[22] Den onde blir en fånge i sina egna missgärningar, han fastnar i sin egen synds snaror.

1 Korinthierbrevet 7:1-40
[1] Jag ska nu svara på det ni skrev: ”Det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna.”[2] Nej, på grund av kroppsliga begär, bör varje man leva med sin egen hustru och varje kvinna med sin egen man.[3] Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig till, och likadant hustrun sin man.[4] En kvinnas kropp tillhör inte henne själv utan hennes man, och på samma sätt tillhör en mans kropp inte honom själv utan hans hustru.[5] Håll er inte ifrån varandra utom under en kort tid, och då bara om ni är överens om att ni båda vill koncentrera er på att be. Sedan ska ni komma tillsammans igen, annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.[6] Men detta sista säger jag som en tillåtelse, inte som en befallning.[7] Helst skulle jag önska att alla levde som jag. Men var och en har sin nådegåva från Gud, den ena har denna, den andra en annan.[8] Till ogifta och änkor vill jag säga att det är bättre att förbli som jag.[9] Men om de inte kan leva avhållsamt, bör de gifta sig. Det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.[10] Till er som nu är gifta har jag däremot en befallning, som kommer från Herren: Hustrun får inte skilja sig från sin man,[11] men om hon nu ändå gör det ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man, och mannen får inte skilja sig från sin hustru.[12] Här vill jag göra ett tillägg till de övriga, jag, inte Herren: Om en troende man har en hustru som inte delar hans tro men ändå vill leva med honom, får han inte skilja sig från henne.[13] Och om en troende kvinna har en man som inte delar hennes tro men ändå vill leva med henne, får hon inte skilja sig från honom.[14] Den man som inte tror är helgad genom sin hustru, och den kvinna som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle ju era barn vara orena och inte heliga som de är nu.[15] Om den som inte tror däremot vill skilja sig, så låt den personen få göra det. Då är den troende mannen eller kvinnan inte bunden. Gud har ju kallat er att leva i frid,[16] för hur vet du, kvinna, att du kan rädda din man, eller du, man, att du kan rädda din hustru?[17] Var och en bör fortsätta att leva i den ställning han hade fått av Herren när Gud kallade honom. Det är den uppmaning jag ger i alla församlingar.[18] Den som var omskuren när han blev kallad, ska inte försöka ändra på det. Den som var oomskuren behöver inte heller låta omskära sig.[19] Det spelar ingen roll om en man är omskuren eller ej. Det viktiga är att hålla Guds bud.[20] Var och en ska alltså förbli i den situation han befann sig i när han blev kallad.[21] Var du slav när du blev kallad, så oroa dig inte över det, men om du kan bli fri, så gör det.[22] Den som var slav när Herren kallade honom är Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är Kristus slav.[23] Ni är köpta, och priset är betalt. Bli inte slavar under människor.[24] Syskon, förbli var och en inför Gud i den situation som ni befann er i när ni blev kallade.[25] När det gäller dem som aldrig varit gifta, har jag ingen särskild befallning från Herren. Men som trovärdig på grund av Herrens barmhärtighet kan jag ge er ett råd.[26] Jag anser alltså att det är bäst att förbli vad man är, med tanke på den svåra tid vi lever i.[27] Är du gift ska du inte skilja dig. Är du inte gift, ska du inte försöka hitta någon att gifta dig med.[28] Om du ändå gifter dig så är det ingen synd, och om en ogift kvinna gifter sig är det inte heller någon synd. Men de som gifter sig kommer att drabbas av många svårigheter här i livet, som jag önskar att ni slapp gå igenom.[29] Vad jag vill säga, syskon, är att det inte är lång tid kvar. Därför måste de som har en hustru leva som om de ingen hade,[30] de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gjorde det, de som köper något som om de inte fick äga det,[31] och de som håller på med världsliga saker som om de inte kunde utnyttja dem. Den nuvarande världen går ju mot sitt slut.[32] Jag vill bespara er extra bekymmer. En ogift ägnar sig åt det som tillhör Herren, hur han ska kunna behaga Herren.[33] Men en gift ägnar sig åt det som hör till den här världen, hur han ska behaga sin hustru.[34] Han blir splittrad. På samma sätt ägnar sig en ogift kvinna eller flicka åt det som tillhör Herren, för att vara helig till både kropp och själ. Men en gift kvinna ägnar sig åt det som hör till den här världen, hur hon ska behaga sin man.[35] Jag säger detta för ert eget bästa, inte för att begränsa er frihet, utan för att hjälpa er att leva anständigt och troget hålla er till Herren.[36] Om någon tror att han handlar orätt mot den vuxna flicka han är trolovad med och vill gifta sig, då bör han gifta sig. Han syndar inte, utan de kan gifta sig.[37] Men den som i sitt hjärta är övertygad och inte känner något tvång, utan har sin vilja under kontroll och i sitt hjärta har bestämt sig för att inte gifta sig, han handlar rätt.[38] Den som gifter sig handlar alltså rätt, men den som inte gifter sig handlar ännu bättre.[39] En gift kvinna är bunden till sin man så länge han lever. Men om hennes man dör, kan hon gifta om sig med vem hon vill, bara det är med en troende.[40] Fast enligt min åsikt är det lyckligare för henne att förbli som hon är. Och jag tror att också jag har Guds Ande.

Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®