A A A A A

Mysterier: [Öde]


Predikaren 6:10
Allt som finns har redan sitt namn, och det är känt vad människan är. Hon kan inte gå till rätta med den som är starkare än hon.

Habackuk 2:3
För synen gäller en bestämd tid. Den talar om slutet och slår inte fel. Om den dröjer, vänta på den, för den kommer säkert, den uteblir inte.

Jesaja 46:10
Jag berättar i förväg vad som kommer att hända, förutsäger det som ännu inte har skett. Jag säger: Mina planer står fasta, och jag gör allt vad jag vill.

Jesaja 55:11
så är det också med ordet jag uttalar: Det vänder inte tillbaka tomt utan uträttar allt jag vill, och det har framgång vart jag än sänder det.

Jeremia 1:5
”Jag kände dig innan du formades i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till en profet för folken.”

Jeremia 17:10
”Jag, HERREN, genomskådar hjärtan och granskar människans inre, för att ge var och en lön utifrån vad hans gärningar förtjänar.”

Johannes 16:33
Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Här i världen kommer ni att möta bedrövelser men var vid gott mod, jag har besegrat världen.”

4 Mosebok 23:19
Inte är väl Gud en människa, så att han skulle kunna ljuga? Han ändrar sig inte som människor gör. Gör han inte det han säger? Fullföljer han inte det han lovar?

Ordspråksboken 16:3
Överlåt ditt arbete åt HERREN, så kommer dina planer att lyckas.

Ordspråksboken 19:20-24
[20] Lyssna till råd och ta till dig vägledning, så blir du vis för resten av livet.[21] Människan gör upp många planer, men det blir ändå som HERREN vill.[22] Det människan längtar efter är nåd och godhet, och det är bättre att vara fattig än att ljuga.[23] HERRENS fruktan ger liv, mätt går man till vila, skyddad mot det onda.[24] Den late stoppar handen i skålen men ids inte föra den åter till munnen.

Psaltaren 37:37
Betrakta den oskyldige, se på den rättsinnige —  det finns en framtid för fridens man!

Psaltaren 138:8
HERREN kommer att fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar för evigt. Överge inte dina händers verk.

Uppenbarelseboken 20:12
Jag såg också de döda, både stora och små. De stod inför tronen, och böcker öppnades. Även en annan bok öppnades, och det var livets bok. De döda dömdes sedan efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar.

Romarbrevet 12:2
Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt.

Romarbrevet 8:28-29
[28] Vi vet att Gud i allting verkar för något gott för dem som älskar honom och som han har kallat enligt sin plan.[29] Dem som Gud har utvalt har han också bestämt till att bli lika hans Son, så att han skulle bli den förstfödde bland många bröder.

Efesierbrevet 2:8-9
[8] Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud,[9] inte på grund av gärningar, och därför kan heller ingen skryta.

1 Petrusbrevet 2:8-9
[8] ”en stötesten och en klippa som man faller på.” De stöter emot därför att de inte lyder budskapet. Så var det också bestämt för dem.[9] Men ni är ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk.” Han har ju kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Korinthierbrevet 2:7-9
[7] Nej, vi talar med visdomen från Gud. Den har legat fördold, men sedan tidernas början har Gud bestämt att den skulle bli till härlighet för oss.[8] Ingen av den här tidsålderns makthavare förstod den, men om de hade förstått, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.[9] Men det står skrivet: ”Det inget öga har sett, inget öra har hört och inget människohjärtat kunnat ana, det har Gud berett åt dem som älskar honom.”

Jeremia 29:11-14
[11] Jag vet vilka planer jag har för er, säger HERREN. Det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp.[12] Ni ska då åkalla mig, komma och be till mig, och jag ska lyssna på er.[13] Ni ska söka mig och finna mig, om ni helhjärtat söker mig.[14] Jag ska låta er finna mig, säger HERREN, och jag ska föra er tillbaka från er fångenskap, samla er från alla de folk och platser jag fördrivit er till, säger HERREN. Jag ska låta er återvända till den plats jag fört bort er ifrån.”

Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®