A A A A A

Mysterier: [Utlänningslagen]


Kolosserbrevet 1:16
för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden, både det synliga och det osynliga, troner och auktoriteter, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom.

5 Mosebok 4:19
Och när du tittar upp mot himlen och får se solen, månen och stjärnorna, ja, himlens hela härskara, se då till att du inte förleds att tillbe dem och tjäna dem. De är något som HERREN har skapat och gett till alla människor.

5 Mosebok 17:3
genom att mot min befallning tjäna och tillbe andra gudar eller solen, månen eller himlens hela härskara

Efesierbrevet 2:19
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan har samma medborgarskap som de heliga och tillhör Guds husfolk.

Efesierbrevet 6:12
Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden.

2 Mosebok 12:49
Lagen gäller lika både för israeliten och för invandraren som bor bland er.”

2 Mosebok 22:21
En utlänning ska du inte förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egypten.

2 Mosebok 23:9
Förtryck inte en utlänning. Ni vet ju själva hur det var att vara utlänningar i Egypten.

Hesekiel 1:4-7
[4] Jag såg en stormvind komma från norr, ett enormt moln med flammande eld, omgivet av ett ljussken. I dess innersta, mitt i elden, glänste det som av glödande metall.[5] Där inne syntes något som liknade fyra varelser. De såg ut som människor,[6] men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar.[7] Deras ben var raka, men fötterna liknade en kalvs klövar och glänste som polerad koppar.

1 Mosebok 1:26
Sedan sa Gud: ”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva. De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen, över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.”

1 Mosebok 2:1
Så blev himlen och jorden fullständiga med hela sin härskara.

Hebreerbrevet 11:13
Alla dessa dog i tro, utan att ha fått det som var utlovat. De hade bara sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden.

Hebreerbrevet 13:2
Kom ihåg att visa gästfrihet, för genom detta har somliga fått änglar som gäster utan att veta om det.

Jesaja 13:5
De kommer från fjärran land, långt bortifrån horisonten, HERREN och hans vredes redskap, för att ödelägga hela landet.

Jesaja 45:12
Det är jag som skapat jorden och människorna på den. Med mina händer har jag utbrett himlarna och gett order till hela dess härskara.

Jesaja 60:8
Vilka är det som kommer flygande som ett moln, som duvor till sina bon?

3 Mosebok 24:22
Ni ska ha samma lag för en utlänning och en israelit, för jag är HERREN, er Gud.”

Nehemja 9:6
Du ensam är HERRE. Du har gjort himlarna, himlarnas himlar med hela deras härskara, jorden och allt som finns på den, och haven och allt som finns i dem. Du ger liv åt allt, och himlens härskara tillber dig.

Psaltaren 97:6
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet. Alla folk ser hans härlighet.

1 Petrusbrevet 2:11
Mina älskade, jag vill uppmana er som främlingar och gäster att inte ge efter för de mänskliga begär som för krig mot ert inre.

Apostlagärningarna 19:35
Till slut lyckades i alla fall stadens sekreterare lugna dem så pass att han kunde tala till dem. ”Invånare i Efesos”, sa han, ”alla vet ju att den stora gudinnan Artemis tempel beskyddas här i staden Efesos, hon vars bild föll ner från himlen.

Uppenbarelseboken 12:12
Jubla därför, ni himlar och alla ni himlarnas invånare. Men ve över jorden och havet, för djävulen har kommit ner till er och hans vrede är stor, eftersom han vet att han bara har en kort tid kvar.”

Uppenbarelseboken 13:1
Jag såg nu ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

Amos 9:2-3
[2] Även om de så gräver sig ner ända till dödsriket ska jag få tag i dem och dra upp dem. Och om de stiger upp till himlen, ska jag störta ner dem igen.[3] Om de gömmer sig på Karmels topp ska jag söka upp dem och ta dem till fånga, och om de gömmer sig för mig på havets botten ska jag befalla sjöormen att bita dem.

3 Mosebok 19:33-34
[33] Ni ska inte behandla en invandrare illa som lever i ert land.[34] De ska behandlas som israeliter. Älska dem som dig själv och kom ihåg att ni också var främlingar i Egypten. Jag är HERREN, er Gud.

Uppenbarelseboken 9:7-11
[7] Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. De hade något som såg ut som kransar av guld på sina huvuden, och deras ansikten liknade människors ansikten.[8] Deras hår var som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder.[9] De hade bröstsköldar av något som liknade järn, och dånet av deras vingar lät som när en armé med hästar och vagnar rusar iväg till strid.[10] De hade stjärtar och giftgaddar som skorpioner, och det var i stjärten de hade makten att plåga människorna under fem månader.[11] Deras kung som de har över sig är avgrundens ängel. På hebreiska heter han Abaddon och på grekiska Apollyon.

1 Mosebok 6:1-22
[1] Befolkningen började föröka sig nu på jorden, och döttrar föddes åt människorna.[2] Då såg Guds söner att människors döttrar var vackra och gifte sig med dem de ville ha.[3] Då sa HERREN: ”Min Ande ska inte förbli hos människan för alltid, eftersom hon är kött. Hennes tid ska vara 120 år.”[4] På den tiden, och även senare, fanns det jättar på jorden. När Guds söner låg med människornas döttrar, fick de barn. De var de gamla tidernas kända hjältar.[5] HERREN Gud såg vidden av den mänskliga ondskan på jorden, och att människornas liv och tankar ständigt var alltigenom inriktade på det onda.[6] HERREN sörjde att han hade skapat dem, och han var bedrövad i sitt hjärta.[7] HERREN sa: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jorden, och tillsammans med dem alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, för jag ångrar att jag skapade dem.”[8] Men på Noa såg HERREN med välvilja.[9] Detta är berättelsen om Noas släkt: Noa var en rättfärdig och oklanderlig man bland sina samtida. Han levde i gemenskap med Gud.[10] Han hade tre söner: Sem, Ham och Jafet.[11] I Guds ögon blev världen mer och mer fördärvad och full av våld.[12] Gud såg hur fördärvad jorden var: hela människosläktet levde ett fördärvat liv.[13] Och Gud sa till Noa: ”Jag har beslutat mig för att utplåna hela människosläktet, för på grund av människan är jorden fylld av våld. Jag ska utplåna både henne och jorden.[14] Bygg en ark av goferträ, gör olika rum i arken och täta den med jordbeck både invändigt och utvändigt.[15] Gör den 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög.[16] Gör också ett tak med en halv meters resning, sätt en dörr på sidan och gör ett nedre däck, ett mellandäck och ett övre däck.[17] Jag ska låta en översvämning täcka jorden och förgöra varje levande varelse, alla som det finns livsande i. Allting på jorden kommer att gå under.[18] Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med din hustru, dina söner och deras hustrur.[19] Ta ett par av varje djurart, en hane och en hona, med dig i arken för att hålla dem vid liv med dig.[20] Ett par av varje art av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur ska komma till dig för att överleva.[21] Samla också ihop all slags mat som ni och dessa kan äta.”[22] Noa gjorde allt precis som Gud hade befallt.

Hesekiel 1:1-28
[1] I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kevar, öppnades himlen, och jag fick se syner från Gud.[2] Den femte dagen i månaden, under femte året av kung Jojakins fångenskap,[3] kom HERRENS ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land, vid floden Kevar. Där rörde HERRENS hand vid honom.[4] Jag såg en stormvind komma från norr, ett enormt moln med flammande eld, omgivet av ett ljussken. I dess innersta, mitt i elden, glänste det som av glödande metall.[5] Där inne syntes något som liknade fyra varelser. De såg ut som människor,[6] men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar.[7] Deras ben var raka, men fötterna liknade en kalvs klövar och glänste som polerad koppar.[8] Under vingarna hade de människohänder på alla fyra sidorna. Alla fyra hade ansikten och vingar.[9] Deras vingar vidrörde varandra, och de rörde sig rakt fram utan att vända sig om.[10] Deras ansikten liknade en människas ansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte på högra sidan, alla fyra hade ett tjuransikte på vänstra sidan, och alla fyra hade ett örnansikte.[11] Sådana var deras ansikten. Deras vingar var utbredda upptill. Var och en hade två vingar som de vidrörde varandra med, och två som täckte deras kropp.[12] Var och en av dem gick rakt fram. De gick dit anden gick, och de gick utan att vända sig.[13] Varelsernas gestalter liknade glödande koleld och brinnande facklor. Elden rörde sig fram och tillbaka mellan varelserna, och blixtar sköt fram ur den.[14] De rörde sig fram och tillbaka, snabbt som blixten.[15] Jag såg på de fyra varelserna och lade märke till ett hjul på marken bredvid var och en av dem.[16] Hjulen såg ut och var konstruerade så att de gnistrade som krysolit. Alla fyra var likadana och tycktes vara gjorda så att varje hjul var inneslutet i ett annat hjul.[17] De kunde gå i alla fyra riktningarna utan att vända sig.[18] Hjulringarna var höga och fruktansvärda, alla fyra försedda med ögon runtom.[19] När varelserna rörde sig, rörde sig hjulen tillsammans med dem. När varelserna lyfte över jorden, lyfte också hjulen.[20] De gick dit anden gick, och hjulen lyfte tillsammans med dem, för deras ande var i hjulen.[21] När varelserna rörde sig, rörde sig även hjulen, när varelserna stannade, stannade även hjulen, och när varelserna lyfte över jorden, lyfte hjulen tillsammans med dem, eftersom varelsernas ande var i hjulen.[22] Över varelsernas huvuden var något som liknade ett himlavalv, fruktansvärt glänsande som iskristaller, utbrett över deras huvuden.[23] Under valvet var deras vingar utsträckta mot varandra, och med två vingar täckte de var och en sin kropp.[24] Jag hörde bruset från deras vingar, när de rörde sig, som dånet av stora vatten, som den Väldiges röst, som larmet från en armé. När de stannade sänkte de vingarna.[25] En röst hördes från himlavalvet över dem när de stannade med sänkta vingar.[26] Däruppe ovanför valvet över dem stod något som liknade en tron gjord av safirsten, och på det som liknade en tron satt någon som såg ut som en människa.[27] Jag såg att det som tycktes vara hans höfter och uppåt var som glödande metall, som omgivet av eld. Neråt från det som tycktes vara hans höfter såg jag något som liknade eld, omgivet av ett ljussken.[28] Ljusskenet som syntes runt omkring honom var som en båge i skyn en regnig dag. Så såg det ut, det som liknade HERRENS härlighet. När jag såg den, föll jag ner med ansiktet mot marken. Då hörde jag rösten av någon som talade.

Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®