A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 8]


Uppenbarelseboken 13:18
Här krävs vishet. Den som har förstånd kan räkna ut odjurets tal, för det är en människas tal, och talet är 666.

5 Mosebok 6:4
Lyssna, Israel: HERREN är vår Gud. HERREN är en.

3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en annan man så som med en kvinna är det en avskyvärd handling och de ska båda straffas med döden. De har själva förtjänat sitt dödsstraff.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Vet ni inte att ingen orättfärdig får ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell omoral, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet,[10] inte heller tjuvar, själviska människor, drinkare, förtalare eller de som lurar andra på pengar får ärva Guds rike.[11] Vissa av er levde tidigare på det sättet, men har nu tvättats rena, helgats och gjorts rättfärdiga i Herren Jesus Kristus namn och i vår Guds Ande.

Uppenbarelseboken 11:2-3
[2] Men templets yttre gård ska du utelämna och inte mäta, för den har överlämnats till hedningarna. De ska trampa den heliga staden i fyrtiotvå månader.[3] Under dessa 1 260 dagar ska jag ge mina två vittnen i uppdrag att profetera, klädda i sorgdräkt.”

3 Mosebok 20:27
En man eller kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig ska ni stena till döds. De har själva förtjänat sitt dödsstraff.’ ”

5 Mosebok 18:10-12
[10] Ingen hos dig får bära fram sitt barn att brännas på bålet. Ingen får ägna sig åt spådom, teckentydning, svartkonst, häxeri[11] eller besvärjelser eller rådfråga de dödas andar eller spådomsandar eller ha kontakt med de döda.[12] HERREN avskyr alla som ägnar sig åt sådant och det är för dessa avskyvärdheters skull som HERREN, din Gud, fördriver de andra folken för dig.

2 Kungaboken 21:6
Han offrade sin son i eld, han bedrev häxeri och trolldom, andebesvärjelse och spådomskonster. Han gjorde mycket ont i HERRENS ögon och väckte hans vrede.

Mika 5:12
Jag gör slut på all trolldom hos dig, det ska inte längre finnas några teckentydare hos dig.

Jesaja 47:12
Fortsätt du med dina besvärjelser och dina många trolldomskonster, som du har slitit med sedan din ungdom. Kanske ska du lyckas, kanske kan du skrämma iväg någon.

Apostlagärningarna 8:11-24
[11] Då han så länge hade gjort dem häpna med sina trollkonster var de anhängare till honom.[12] Men nu började folket istället tro på Filippos budskap om Guds rike och Jesus Kristus och de, både män och kvinnor, lät döpa sig.[13] Simon själv kom också till tro och blev döpt. Sedan följde han Filippos vart han gick och han häpnade över de tecken och under som skedde.[14] När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, skickade de dit Petrus och Johannes.[15] När de kom dit, bad de att de skulle få den heliga Anden.[16] För Anden hade ännu inte kommit över någon av dem utan de var bara döpta i Herren Jesus namn.[17] Men Petrus och Johannes lade sina händer på dem och då fick de den heliga Anden.[18] När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, erbjöd han dem pengar[19] och sa: ”Låt mig också få den här makten, så att den får den heliga Anden som jag lägger händerna på.”[20] Men Petrus svarade: ”Både du och dina pengar ska gå förlorade om du tror att man kan köpa Guds gåva![21] Du har ingen rätt till det här för ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud.[22] Vänd om från denna din ondska och be till Herren, så kanske han förlåter dig ditt hjärtas avsikter.[23] Jag ser att du fortfarande sitter fast i bitterhet och orättens fångenskap.”[24] Då svarade Simon: ”Be för mig till Herren, så att jag inte drabbas av det som ni har sagt!”

1 Mosebok 1:24-31
[24] Gud sa: ”Jorden ska bära fram djur av alla slag, boskap, kräldjur och vilda djur.” Det blev så.[25] Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud såg att det var gott.[26] Sedan sa Gud: ”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva. De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen, över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.”[27] Och Gud skapade människan till sin egen avbild, lik sig själv skapade Gud människan, till man och kvinna skapade han dem.[28] Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er! Härska över fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden!”[29] Gud sa: ”Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden och alla fruktträden med frö i sin frukt. De ska vara er mat.[30] Åt markens djur, himlens fåglar, alla kräldjur på marken, och åt allt som lever ger jag alla gröna växter som föda.” Det blev så.[31] Sedan såg Gud att allt som han hade skapat var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

1 Korinthierbrevet 6:9
Vet ni inte att ingen orättfärdig får ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell omoral, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet,

Johannes 1:8
Själv var han inte ljuset. Han var bara den som skulle vittna om ljuset.

Uppenbarelseboken 4:6-8
[6] Framför tronen låg något som liknade ett hav av glas, klart som kristall. Fyra levande varelser, som hade fullt med ögon både framtill och baktill, stod mitt framför, mitt bakom och på båda sidor om tronen.[7] Den första av dessa varelser såg ut som ett lejon, den andra liknade en ung tjur, den tredje hade en människas ansikte, och den fjärde var som en flygande örn.[8] Varje varelse av dessa fyra hade sex vingar och var helt täckt med ögon, till och med på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll: ”Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var, som är och som kommer.”

1 Mosebok 3:15
Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes. Han kommer att krossa ditt huvud, och du kommer att hugga honom i hälen.”

Uppenbarelseboken 13:5
Sedan fick det en mun som skröt och hånade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader.

2 Mosebok 7:11
Då bad farao sina visa män och trollkarlar att komma in, och de kunde göra samma sak genom sina magiska konster.

Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®