Instagram
English
A A A A A

Liv: [Djur]
1 Mosebok 1:21
Gud skapade de stora havsdjuren efter sina sorter, likaså alla levande varelser som vattnen vimlar av och fåglar av alla slag. Gud såg att det var gott.

1 Mosebok 1:30
Åt markens djur, himlens fåglar, alla kräldjur på marken, och åt allt som lever ger jag alla gröna växter som föda.” Det blev så.

Jakobsbrevet 3:7
Människan har makt att kontrollera, och har också tagit kontroll över alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och havsdjur.

Jeremia 8:7
Hägern i skyn vet sina tider, och turturduvan, tranan och svalan passar sina flyttningstider. Men mitt folk känner inte till HERRENS lagar och bud.

Job 35:11
han som lär oss mer än markens djur och ger oss mer vishet än åt himlens fåglar?”

Lukas 3:6
Då ska alla människor få se Guds räddning.’ ”

Lukas 12:24
Tänk på korparna! De varken sår eller skördar, eller skaffar förråd eller lador, men Gud ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna?

Matteus 6:26
Se på himlens fåglar! De varken sår eller skördar eller samlar i lador, men er Fader i himlen ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna?

Ordspråksboken 12:10
Den rättfärdige sköter om sina djur, men den ondes omsorg är grymhet.

Psaltaren 104:21
Då ryter de unga lejonen efter rov och begär sin mat av Gud.

1 Mosebok 2:19-20
[19] HERREN Gud hade format markens djur och alla slags fåglar av jord och förde dem nu till mannen för att se vad han skulle kalla de levande varelserna och det han kallade dem fick de heta.[20] Så gav han alltså namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men fortfarande fanns det ingen lämplig hjälp för Adam.

1 Mosebok 9:2-3
[2] Alla vilda djur och fåglar, allt som rör sig på marken, och fiskar i haven kommer att vara rädda och känna skräck för er, för jag har ställt dem under er makt.[3] Allt levande som rör sig ska vara er föda, liksom jag gett de gröna växterna.

1 Mosebok 1:24-28
[24] Gud sa: ”Jorden ska bära fram djur av alla slag, boskap, kräldjur och vilda djur.” Det blev så.[25] Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud såg att det var gott.[26] Sedan sa Gud: ”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva. De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen, över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.”[27] Och Gud skapade människan till sin egen avbild, lik sig själv skapade Gud människan, till man och kvinna skapade han dem.[28] Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er! Härska över fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden!”

Ordspråksboken 6:6-8
[6] Gå till myran, du som är lat. Se hur den gör och bli vis![7] Den har ingen ledare över sig, ingen tillsyningsman eller härskare,[8] men trots det samlar den in mat under sommaren och skaffar sin föda under skördetiden.

Psaltaren 8:6-9
[6] Du gjorde honom lite lägre än Gud och krönte honom med härlighet och ära.[7] Du satte honom att härska över allt du har skapat, du lade allt under hans fötter,[8] får, oxar, vilda djur,[9] himlens fåglar, havets fiskar och allt som vandrar på havets stigar.

Job 12:7-10
[7] Fråga boskapen, den kan undervisa dig. Fråga fåglarna under himlen, de kan tala om det för dig.[8] Eller tala till jorden, så undervisar den dig, eller till fiskarna i havet, så kan de berätta för dig.[9] Vem av dessa vet inte att det är HERRENS hand som gjort detta?[10] För varje varelses liv är i Guds hand, och så är också varje människas ande.

Jesaja 11:6-9
[6] Då ska vargar bo tillsammans med lamm, och leoparden ligga bland killingar. Kalvar, lejon och gödboskap betar tillsammans, och en liten pojke vallar dem.[7] Kon betar tillsammans med björnen, deras ungar ligger bredvid varandra, och lejon äter hö som kor.[8] Småbarn leker vid kobrans håla, och ett barn sticker handen i ett giftormsbo.[9] Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller fördärvligt, för jorden ska vara full av HERRENS kunskap, så som vattnet fyller havet.

Predikaren 3:18-21
[18] Jag sa vidare för mig själv: ”Så är det för människornas skull. Gud prövar dem, för att de ska inse att de inte är bättre än djuren.[19] Människor och djur har samma öde. Den ene dör liksom den andre, och båda har samma livsande. Människan har inget företräde framför djuren. Allting är meningslöst.[20] Alla går mot samma mål  — till den jord som de har kommit ifrån måste de vända tillbaka.[21] Vem vet om människans ande stiger uppåt och djurens ande far ner i jorden?”

Psaltaren 148:7-12
[7] Lova HERREN på jorden, ni havsodjur och alla djup,[8] blixt och hagel, snö och dimma, du stormvind, som lyder hans ord,[9] alla berg och kullar, alla fruktträd och cedrar,[10] vilddjur och boskap, kräldjur och flygande fåglar,[11] alla jordens kungar och folk med alla sina härskare och domare,[12] unga män och flickor, gamla och unga.

Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®