A A A A A

Liv: [Åldrande]


1 Timotheosbrevet ५:८
Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och särskilt sin egen familj, har övergett sin tro och är sämre än den som aldrig har kommit till tro.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag.

5 Mosebok 32:7
Kom ihåg hur det var förr! Tänk på tidigare generationer! Fråga din far, han ska berätta, och de gamla, de ska förklara för dig.

5 Mosebok 34:7
Mose var hundratjugo år gammal när han dog, men ändå var hans syn inte nedsatt och han hade inte mist sin styrka.

Predikaren 7:10
Var inte för snabb med att reta upp dig, för förargelse bor i dårars hjärtan.

2 Mosebok 20:12
Visa respekt för dina föräldrar, så ska du få ett långt liv i det land som HERREN, din Gud, ger dig.

1 Mosebok 6:3
Då sa HERREN: ”Min Ande ska inte förbli hos människan för alltid, eftersom hon är kött. Hennes tid ska vara 120 år.”

1 Mosebok 25:8
Sedan gav han upp andan och dog i en hög ålder, nöjd med livet, och förenades med sina förfäder.

Jesaja 40:29
Han ger kraft åt den trötte och styrka åt den svage.

Jesaja 46:4
Jag är densamme ända fram till er ålderdom, jag ska bära er när ert hår grånar. Jag har skapat er och ska också sörja för er. Jag ska uppehålla er och rädda er.

Job 5:26
Du ska komma till graven i mogen ålder, liksom kärven som skördas när tiden är inne.

Job 12:12-20
[12] Visst kommer visdom med åren och förstånd av ett långt liv.[13] Hos Gud finns visdom och kraft, hos honom finns råd och förstånd.[14] Vad han bryter ner kan inte byggas upp. Den han fångar kan inte fritas.[15] Han håller vattnen tillbaka och det blir torka, släpper han dem lösa ödelägger de landet.[16] Hos honom finns styrka och förnuft. Både bedragaren och den bedragne måste böja sig för honom.[17] Han för bort rådgivare barfota och gör domare till dårar.[18] Han tar av kungarnas bojor och binder ett skynke kring deras höfter.[19] Präster leder han bort barfota. Han låter de mäktiga komma på fall.[20] Han tystar de betroddas tal och fråntar de gamla deras insikt.

Job 32:7
Jag tänkte: ”Låt åldern tala och de många åren lära ut vishet.”

Joel 2:28
Därefter ska jag utgjuta min Ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, och era unga män se syner.

3 Mosebok 19:32
Du ska resa dig och visa de äldre vördnad och respekt i fruktan för Gud. Jag är HERREN.

Filemonbrevet 1:9
vill jag nu på grund av kärlek vädja till dig, jag Paulus, en gammal man som nu också är en fånge för Kristus Jesus skull.

Psaltaren 71:9
Förkasta mig inte på ålderns höst. Överge mig inte när mina krafter avtar.

Psaltaren 71:18
Överge mig inte, Gud, nu när jag är gammal och gråhårig. Låt mig förkunna din kraft för nästa generation, din makt för dem som ska komma.

Psaltaren 73:26
Min kropp och min själ kan tyna bort, men Gud är min inre klippa och min del för evigt.

Psaltaren 90:10-12
[10] Vi blir sjuttio år, kanske åttio, om krafterna räcker. Men våra flyende år är möda och besvär. Snart har de försvunnit, och vi är borta.[11] Vem känner din vredes styrka, vem fruktar att drabbas av din förbittring?[12] Lär oss att inse hur få våra dagar är, så att vi får visa hjärtan.

Psaltaren 91:16
Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom se den räddning jag ger.”

Ordspråksboken 17:6
De gamlas krona är barnbarnen, och sönernas stolthet är deras fäder.

Ordspråksboken 20:29
De ungas prydnad är deras styrka, och de gamlas prakt deras grå hår.

Ordspråksboken 23:22
Lyssna till din far som gett dig livet, och förakta inte din mor när hon blir gammal.

Psaltaren 37:35
Jag såg en gudlös våldsverkare, som bredde ut sig likt ett frodigt träd.

1 Krönikeboken 29:28
Han dog i hög ålder, nöjd med sina år, rik och ärad, och han efterträddes alltså av sin son Salomo.

1 Kungaboken 3:14
och om du vandrar på mina vägar och lyder mina lagar som din far David gjorde, så ska jag låta dig få leva länge.”

Psaltaren 103:5
Han fyller mitt liv med allt som är gott, och jag blir ung igen som en örn.

Titusbrevet 2:3
Också de äldre kvinnorna ska uppträda på ett värdigt sätt. De ska inte sprida skvaller och inte dricka för mycket vin, utan lära ut det som är gott.

1 Timotheosbrevet 5:1-2
[1] Tala aldrig strängt till en äldre man, utan vädja till honom som till en far. Behandla unga män som bröder,[2] äldre kvinnor som mödrar och unga kvinnor som systrar, i all renhet.

Psaltaren 71:8-9
[8] Min mun fylls av din lovprisning, din ära dagen lång.[9] Förkasta mig inte på ålderns höst. Överge mig inte när mina krafter avtar.

Filipperbrevet 3:20-21
[20] Men vårt hemland är i himlen, och därifrån väntar vi också honom som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus.[21] Han ska genom sin kraft förvandla vår förnedrade kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, för han har makt att lägga allt under sig.

Jesaja 46:3-4
[3] ”Hör på mig, Jakobs släkt, ni som finns kvar i Israel och som jag haft omsorg om sedan ni föddes, burit ända från er tillblivelse.[4] Jag är densamme ända fram till er ålderdom, jag ska bära er när ert hår grånar. Jag har skapat er och ska också sörja för er. Jag ska uppehålla er och rädda er.

Psaltaren 92:12-15
[12] Jag får se hur mina fiender lider nederlag och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.[13] De rättfärdiga blomstrar som palmträd, de växer som cederträden på Libanon.[14] De är planterade i HERRENS hus, de grönskar i vår Guds förgårdar.[15] Ännu i hög ålder bär de frukt och är friska och gröna.

Predikaren 12:1-7
[1] Tänk på din Skapare i din ungdomstid, innan de onda dagarna kommer och de år närmar sig om vilka du säger: ”De ger mig ingen glädje”,[2] innan solen och ljuset och månen och stjärnorna blir dunkla, och molnen återvänder efter regnet.[3] Då darrar väktarna i huset, de starka männen böjer sig, malerskorna har slutat mala, när de är så få, och de som ser ut genom fönstren bara ser mörker.[4] Då stängs dörrarna mot gatan, och ljudet från kvarnen dämpas. Man vaknar till fågelsång, men sångerskorna har sänkt rösten.[5] Då blir man rädd för alla högt belägna platser och för fasor längs vägen, när mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram, och kaprisknoppen har mist sin kraft. Människan går till sitt eviga hem, och de sörjande går omkring på gatan,[6] silvertråden brister, guldskålen slås sönder, krukan krossas vid källan och hjulet bryts vid brunnen,[7] stoftet vänder tillbaka till jorden, som det en gång kom från, och livsanden vänder tillbaka till Gud, som en gång gav den.

Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®