A A A A A

Dålig Karaktär: [Ilska]


Efesierbrevet 4:26-31
[26] Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte er vrede fortgå tills solen går ner.[27] Låt inte djävulen få något tillfälle.[28] Den som är tjuv ska sluta att stjäla och i stället börja arbeta och göra rätt för sig. Då kan han också dela med sig till människor i nöd.[29] Tala aldrig något oanständigt, utan säg bara sådant som bygger upp och behövs och kan bli till välsignelse för dem som lyssnar.[30] Gör inte Guds heliga Ande ledsen. Anden har ni ju fått som ett sigill för befrielsens dag.[31] Lägg av med all bitterhet, ilska och alla vredesutbrott, hån, förolämpningar och all annan ondska.

Jakobsbrevet 1:19-20
[19] Detta vet ni, mina kära syskon: var och en bör vara snabb till att lyssna, men sen till att tala och sen till vrede.[20] En människas vrede för ju inte med sig det som är rättfärdigt inför Gud.

Ordspråksboken 29:11
En dåre ger fritt utlopp för sitt temperament, men den vise behärskar sig.

Predikaren 7:9
Slutet är bättre än början, tålamod är bättre än högmod.

Ordspråksboken 15:1
Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord leder till harm.

Ordspråksboken 15:18
En man med häftigt humör vållar strid, men den tålmodige lugnar ner grälet.

Kolosserbrevet 3:8
Men nu måste ni dessutom lägga av med vrede och häftigt humör, ondska och ovanan att förolämpa andra samt allt snuskigt prat.

Jakobsbrevet 4:1-2
[1] Vad är det som orsakar gräl och strider ibland er? Är det inte de själviska begär som vill ta makten över er kropp?[2] Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar och är avundsjuka, men får inte vad ni vill ha. Ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte ber.

Ordspråksboken 16:32
Det är bättre att ha tålamod än att vara en hjälte. Det är bättre att behärska sig själv än att inta en stad.

Ordspråksboken 22:24
Slå dig inte ihop med en hetlevrad man, umgås inte med den hetsige,

Matteus 5:22
Men jag säger er: det räcker med att man blir vred på någon, så ska man dömas. Kallar någon en annan för idiot, så ska han ställas inför domstol, och förbannar någon en annan, så väntar honom Gehennas eld.

Psaltaren 37:8-9
[8] Låt inte din vrede ta överhanden, vänd dig från den! Reta inte upp dig, för det medför bara ont.[9] De som gör ont ska utrotas, men de som hoppas på HERREN ska ärva landet.

Psaltaren 7:11
Gud är min sköld, han räddar de rättsinniga.

2 Kungaboken 11:9-10
[9] Officerarna gjorde som de blivit beordrade av prästen Jojada. Var och en tog sina män, både dem som gick på och dem som gick av sitt pass på sabbaten, och kom så till prästen Jojada.[10] Sedan gav prästen Jojada officerarna de spjut och koger som hade tillhört kung David och fanns i HERRENS hus.

2 Kungaboken 17:18
HERREN blev så vred på Israel att han utplånade dem ur sin åsyn, tills bara Judas stam fanns kvar.

Ordspråksboken 14:29
Den som kan behärska sitt temperament är förståndig, men den hetsige visar bara upp sin dumhet.

Swedish Bible (NUB) 2015
Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®