A A A A A

Gud: [Välsignelse]


Lukas 6:38
Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.«

Matteus 5:4
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.

Filipperbrevet 4:19
Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

Psaltaren 67:7
Jorden har gett sin gröda. Gud, vår Gud, välsignar oss.

4 Mosebok 6:24-25
[24] Herren välsignar dig och beskyddar dig.[25] Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.

Filipperbrevet 4:6-7
[6] Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.[7] Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Jakobsbrevet 1:17
Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Jeremia 17:7-8
[7] Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren.[8] Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt.

Jesaja 41:10
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

Johannes 1:16
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

1 Mosebok 22:16-17
[16] »Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son,[17] skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer.

1 Mosebok 27:28-29
[28] Gud skall ge dig dagg från himlen, fruktbar jord, säd och vin i rikt mått.[29] Folkslag skall tjäna dig, folk bli dig underdåniga. Härska över dina bröder! Må din mors söner böja sig för dig. Förbannad den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig!«

Psaltaren 1:1-3
[1] Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare[2] utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt.[3] Han är som ett träd planterat nära vatten — det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.

Psaltaren 23:1-4
[1] En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.[2] Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.[3] Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.[4] Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

2 Samuelsboken 22:3-4
[3] min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad och mitt skydd, du som räddar mig undan våldet.[4] Till Herren, den högtlovade, ropade jag, och jag blev räddad från mina fiender.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem.

Psaltaren 138:7
När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv. Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand, din starka hand räddar mig.

2 Korinthierbrevet 9:8
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.

Filipperbrevet 4:7
Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Lukas 6:38
Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.«

Matteus 5:4
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.

Filipperbrevet 4:19
Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

Psaltaren 67:7
Jorden har gett sin gröda. Gud, vår Gud, välsignar oss.

4 Mosebok 6:24-25
[24] Herren välsignar dig och beskyddar dig.[25] Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.

Filipperbrevet 4:6-7
[6] Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.[7] Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Jakobsbrevet 1:17
Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Jeremia 17:7-8
[7] Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren.[8] Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt.

Jesaja 41:10
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

Johannes 1:16
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

1 Mosebok 22:16-17
[16] »Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son,[17] skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer.

1 Mosebok 27:28-29
[28] Gud skall ge dig dagg från himlen, fruktbar jord, säd och vin i rikt mått.[29] Folkslag skall tjäna dig, folk bli dig underdåniga. Härska över dina bröder! Må din mors söner böja sig för dig. Förbannad den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig!«

Psaltaren 1:1-3
[1] Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare[2] utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt.[3] Han är som ett träd planterat nära vatten — det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.

Psaltaren 23:1-4
[1] En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.[2] Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.[3] Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.[4] Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

2 Samuelsboken 22:3-4
[3] min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad och mitt skydd, du som räddar mig undan våldet.[4] Till Herren, den högtlovade, ropade jag, och jag blev räddad från mina fiender.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem.

Psaltaren 138:7
När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv. Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand, din starka hand räddar mig.

2 Korinthierbrevet 9:8
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.

Filipperbrevet 4:7
Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000