A A A A A

Synder: [Missbruk]


1 Korinthierbrevet 10:13-14
[13] Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.[14] Håll er alltså borta från avgudadyrkan, mina kära.

1 Johannesbrevet 2:16
Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen.

1 Korinthierbrevet 15:33
Låt inte bedra er. »Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd.«

Jakobsbrevet 4:7
Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er.

1 Korinthierbrevet 6:12
Allt är tillåtet för mig — men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig — men ingenting får ta makten över mig.

1 Petrusbrevet 5:10
Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet.

Psaltaren 50:15
Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig.

Romarbrevet 5:3-5
[3] Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet,[4] uthålligheten fasthet och fastheten hopp.[5] Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,[10] inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.[11] Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.

Titusbrevet 2:12
Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är,

Jakobsbrevet 1:2-3
[2] Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.[3] Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.

Hebreerbrevet 4:15-16
[15] Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.[16] Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Johannes 3:16-17
[16] Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.[17] Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Psaltaren 95:8
Förhärda er inte som vid Meriva, som den gången vid Massa i öknen,

Matteus 6:13
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Matteus 26:41
Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.«

Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000