A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 8]


Uppenbarelseboken 13:18
Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.

3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,[10] inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.[11] Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.

Uppenbarelseboken ௧௧:௨-௩
[௨] Men templets yttre gård skall du lämna därhän och inte mäta, ty den har getts åt hedningarna, och den heliga staden skall trampas av dem i fyrtiotvå månader.[௩] Och jag skall låta mina två vittnen profetera under tolvhundrasextio dagar, klädda i säckväv.«

3 Mosebok 20:27
En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen.

5 Mosebok 18:10-12
[10] Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl,[11] ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna.[12] Herren avskyr alla som gör detta, och det är sådana skändligheter som gör att Herren, din Gud, driver undan folken för dig.

2 Kungaboken 21:6
Manasse lät också offra sin son på bålet. Han bedrev häxeri och trolldom, andebesvärjelse och spådomskonster och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon och väckte hans vrede.

Mika 5:12
Jag förintar trolldomen du bedriver, teckentydare skall inte finnas hos dig mer.

Jesaja ௪௭:௧௨
Fortsätt bara med dina besvärjelser och alla de där trollkonsterna som du har hängett dig åt från din ungdom. Kanske gör de nytta, kanske kan du skrämma bort olyckan.

Apostlagärningarna 8:11-24
[11] De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster.[12] Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor.[13] Simon kom själv till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippos sida, och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde.[14] Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes,[15] som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande.[16] Ty ännu hade Anden inte kommit över någon av dem, de var bara döpta i herren Jesu namn.[17] Men nu lade apostlarna sina händer på dem, och de fick helig ande.[18] När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden förmedlades erbjöd han dem pengar[19] och sade: »Ge denna makt åt mig också, så att den jag lägger mina händer på får helig ande.«[20] Men Petrus svarade: »Förbannelse över dig och dina pengar, om du tror att du kan köpa Guds gåva.[21] Du har ingen rätt till det vi förkunnar, ty ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud.[22] Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren, så kanske han förlåter dig ditt uppsåt.[23] För jag ser att du sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet.«[24] Simon svarade: »Be för mig till Herren, så att inget av det som ni har sagt drabbar mig.«

1 Mosebok 1:24-31
[24] Gud sade: »Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.« Och det blev så.[25] Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.[26] Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.«[27] Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.[28] Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.«[29] Gud sade: »Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.[30] Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.« Och det blev så.[31] Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

1 Korinthierbrevet 6:9
Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,

Johannes ௧:௮
Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.

Uppenbarelseboken 4:6-8
[6] och framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill.[7] Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn.[8] De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt: Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.

1 Mosebok 3:15
Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen.«

Uppenbarelseboken 13:5
Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i fyrtiotvå månader.

2 Mosebok 7:11
Då kallade farao i sin tur på visa män och trollkarlar, och med sin svartkonst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak:

Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000