A A A A A

Dålig Karaktär: [Klaga]


Psaltaren 144:14
och våra kor är feta. Ingen anfaller oss, ingen fördriver oss, på våra gator hörs ingen klagan.

Nehemja ൮:൧
När den sjunde månaden var inne bodde israeliterna var och en i sin stad. Hela folket samlades nu mangrant på torget framför Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta bokrullen med Moses lag, som Herren hade gett Israel.

Jesaja 24:11
Där ute hörs klagoskrin, vinet är slut. Glädjen har slocknat, all fröjd har flytt ur landet.

Jeremia ൧൪:൨
Juda sörjer, städernas portar sjunker samman, lutar mot jorden i sorg, ett klagoskri stiger från Jerusalem.

Ordspråksboken 23:29
Vem jämrar och stönar? Vem grälar och bråkar? Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon?

Filipperbrevet ൪:൬-൭
[൬] Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.[൭] Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000