A A A A A

Dålig Karaktär: [Bitterhet]


Apostlagärningarna 8:23
För jag ser att du sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet.«

Kolosserbrevet 3:8-13
[8] Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun.[9] Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor[10] och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.[11] Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.[12] Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.[13] Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.

Predikaren 7:9
Slutet är bättre än början, tålamod bättre än högmod.

Efesierbrevet 4:26
Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede.

Hesekiel 3:14
Andekraften lyfte mig och förde mig bort. Jag var bitter och upprörd under färden, Herrens hand vilade tungt på mig.

Jesaja 38:17
***

Job 7:11
Därför lägger jag inte band på mig, jag vill ge ord åt min smärta, klaga i min bittra förtvivlan.

Job 10:1
Jag äcklas av livet. Jag kan inte hålla tillbaka min klagan, jag vill ge ord åt min bitterhet.

Job 21:25
Den andre dör förgrämd, utan att ha smakat någon lycka.

Markus ௧௧:௨௫
Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.«

Ordspråksboken 10:12
Hat vållar fejd, kärlek skyler alla fel.

Ordspråksboken ௧௪:௧௦
Hjärtat är ensamt om sin sorg, och ingen kan dela dess glädje.

Ordspråksboken 15:1
Mjukt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm.

Ordspråksboken ௧௭:௨௫
En dåraktig son får sin far att grämas och bedrövar henne som fött honom.

Romarbrevet ௩:௧௪
deras mun är full av bitter förbannelse.

Matteus ௬:௧௪-௧௫
[௧௪] Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.[௧௫] Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

Jakobsbrevet 1:19-20
[19] Håll detta i minnet, mina kära bröder. Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede,[20] ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud.

Hebreerbrevet ௧௨:௧௪-௧௫
[௧௪] Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.[௧௫] Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.

Efesierbrevet ௪:௩௧-௩௨
[௩௧] Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska.[௩௨] Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000