A A A A A

Dålig Karaktär: [Svek]


Matteus 27:3-4
[3] När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste[4] och sade: »Jag har syndat och förrått oskyldigt blod.« De svarade: »Vad angår det oss? Det är din sak.«

Matteus 6:14-15
[14] Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.[15] Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

Markus 11:25
Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.«

Matteus 7:12
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Hebreerbrevet 4:15
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

1 Mosebok 12:3
Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.«

Romarbrevet 3:23
Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud,

Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000