A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 3]


1 Timotheosbrevet 2:5
Ty det är en Gud, och en Medlare emellan Gud och menniskor, nämliga den menniskan Christus Jesus;

2 Timotheosbrevet 3:16
Ty all skrift af Gudi utgifven är nyttig till lärdom, till straff, till bättring, till tuktan i rättfärdighet;

Apostlagärningarna 17:28
Och hafver gjort allt menniskoslägtet af ett blod, till att bo på hela jordene, och satt dem före beskärda tider, och skickat huru vidt och långt de bo skola;

Kolosserbrevet 2:9
Ty i honom bor all Gudomsens fullhet lekamliga.

2 Mosebok 3:14
Sade Gud till Mose: Jag skall vara den jag vara skall; och sade: Så skall du säga till Israels barn: Jag skall varat, han hafver sändt mig till eder.

1 Mosebok 1:26
Och Gud sade: Låt oss göra Menniskona till ett beläte, det oss likt är, den råda skall öfver fiskarna i hafvet, och öfver foglarna under himmelen, och öfver fänaden, och öfver hela jordena, och öfver allt det som kräker på jordene.

Hebreerbrevet 4:12
Ty Guds ord är lefvandes och kraftigt, och skarpare än något tveeggadt svärd: och går igenom, tilldess det åtskiljer själ och anda, och märg och ben; och är en domare öfver tankar och hjertans uppsåt.

Johannes 4:24
Gud är en Ande; och de honom tillbedja, skola tillbedja honom i Andanom, och i sanningen.

3 Mosebok 19:28
I skolen icke skära något märke på edar kropp öfver en dödan; eller skrifva bokstäfver på eder; ty jag är Herren.

Matteus 12:40
Ty såsom Jonas var i tre dagar och tre nätter i hvalfiskens buk; så skall menniskones Son vara i tre dagar och i tre nätter i jordene.

Uppenbarelseboken 1:4
Johannes, de sju församlingar i Asien: Nåd vare med eder, och frid af honom som är, och som var, och som komma skall, och af de sju Andar som för hans stol äro;

Titusbrevet 1:12
En af dem hafver sagt, deras egen Prophet: De Creter äro alltid ljugare, ond djur, och late bukar.

1 Korinthierbrevet 15:33
Låter icke förföra eder; ondt snack förkränker goda seder.

1 Johannesbrevet 5:7-9
[7] Ty tre äro som vittna i himmelen, Fadren, Ordet och den Helge Ande, och de tre äro ett.[8] Och tre äro de som vittna på jordene, Anden, Vattnet och Blodet; och de tre äro till ett.[9] Hvar vi nu anamme menniskors vittnesbörd, Guds vittnesbörd är större; ty detta är Guds vittnesbörd, som han vittnade om sin Son:

Johannes 3:16-18
[16] Ty så älskade Gud verldena, att han utgaf sin enda Son, på det att hvar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få evinnerligit lif.[17] Ty icke hafver Gud sändt sin Son i verldena, att han skall döma verldena; utan på det att verlden skall varda salig genom honom.[18] Hvilken som tror på honom, han varder icke dömd; men hvilken som icke tror, han är redo dömd, efter det han icke trodde i Guds enda Sons Namn.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873