A A A A A

Bra Karaktär: [Omtänksam]


1 Timotheosbrevet 5:4
Om någon enka hafver barn, eller barnabarn, sådana skola först lära väl regera sitt eget hus, och göra såsom föräldrarna dem gjort hafva; ty det är väl gjordt, och Gudi tacknämligit.

1 Timotheosbrevet 3:15
Och om så hände att jag förtöfvar, att du må veta huruledes du umgå skall uti Guds hus, som är lefvandes Guds församling, en pelare, och sanningenes grundval.

Johannes 8:32
Och I skolen förstå sanningen; och sanningen skall göra eder fri.

Uppenbarelseboken 17:5
Och på hennes anlete skrifvet det namn, Hemlighet: Den store Babylon, modren till boleri, och till styggelse på jordene.

Jakobsbrevet 1:27
Detta är för Gudi och Fadren en ren och obesmittad Gudstjenst, söka faderlös och moderlös barn, och enkor, uti deras bedröfvelse, och behålla sig obesmittad af verldene.

Johannes 6:54
Hvilken som äter mitt kött, och dricker min blod, han hafver evinnerligit lif; och jag skall uppväcka honom på yttersta dagen.

Markus 6:3
Är icke denne den timbermannen, Marie Son, Jacobi broder, och Jose, och Jude och Simons? Äro ock icke hans systrar här när oss? Och de förargades på honom.

Johannes 14:6
Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och lifvet; ingen kommer till Fadren, utan genom mig.

1 Mosebok 1:1-7
[1] I begynnelsen skapade Gud Himmel och Jord.[2] Och jorden var öde och tom, och mörker var på djupet, och Guds Ande sväfde öfver vattnet.[3] Och Gud sade: Varde Ljus, och det vardt Ljus.[4] Och Gud såg ljuset, att det var godt. Då skilde Gud ljuset ifrå mörkret.[5] Och kallade ljuset Dag, och mörkret Natt. Och vardt af afton och morgon den första dagen.[6] Och Gud sade: Varde ett Fäste emellan vattnen, och åtskilje vatten ifrå vatten.[7] Och Gud gjorde fästet, och åtskilde det vattnet, som var under fästet, ifrå det vatten, som var ofvan fästet. Och det skedde så.

1 Timotheosbrevet 5:8
Hvar nu någor sina, besynnerliga sitt husfolk, icke försörjer, den hafver försakat trona, och är argare än en Hedninge.

Galaterbrevet 1:19
Men af de andra Apostlar såg jag ingen, utan Jacobum, Herrans broder.

Malaki 1:11
Men af solenes uppgång allt intill nedergången skall mitt Namn härligit varda ibland Hedningarna; och i all rum skall mino Namne rökt, och ett rent spisoffer offradt varda; ty mitt Namn skall härligit varda ibland Hedningarna, säger Herren Zebaoth.

1 Mosebok 2:7
Och Herren Gud gjorde menniskona af jordenes stoft, och inblåste uti hans näso en lefvande anda, och så vardt menniskan en lefvande själ.

Johannes 3:3-5
[3] Jesus svarade, och sade till honom: Sannerliga, sannerliga säger jag dig: Utan en blifver född på nytt, kan han icke se Guds rike.[4] Då sade Nicodemus till honom: Huru kan en menniska födas, när hon är gammal? Icke kan hon på nytt gå in i sins moders lif, och födas?[5] Svarade Jesus: Sannerliga, sannerliga säger jag dig: Utan en varder född af vatten och Andanom, kan han icke ingå i Guds rike.

Hebreerbrevet 12:14
Farer efter frid med allom, och efter helgelse, utan hvilken ingen får se Herran.

Uppenbarelseboken 17:18
Och qvinnan, som du sett hafver, är den store staden, som rike hafver öfver jordenes Konungar.

Matteus 16:18
Då svarade Simon Petrus, och sade: Du äst Christus, lefvandes Guds Son.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud Himmel och Jord.

2 Mosebok 15:3
Herren är den rätte krigsmannen; Herre är hans namn.

Uppenbarelseboken 17:9
Och här är sinnet, der visdom tillhörer; de sju hufvud äro sju berg, der qvinnan sitter uppå, och det äro sju Konungar.

Filipperbrevet 4:6-7
[6] Hafver ingen omsorg; utan edart begär vare kunnigt inför Gud, i all ting, med bön, åkallan, och tacksägelse.[7] Och Guds frid, som öfvergår allt förstånd, förvare edor hjerta, och edart sinne, i Christo Jesu.

Galaterbrevet 4:19
Min kära barn, hvilka jag på nytt föder med ångest, till dess Christus kommer till stadga uti eder.

1 Petrusbrevet 3:15
vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.

Uppenbarelseboken 17:1
Üks seitsmest inglist, neist, kellel oli seitse kaussi, tuli ning rääkis minuga ja ütles: 'Tule, ma näitan sulle selle suure hoora karistamist, kes istub suurte vete ääres,

Matteus 18:15-18
[15] Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.[16] Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi.[17] Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner![18] Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.

Efesierbrevet 1:22-23
[22] ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,[23] kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

Efesierbrevet 5:23
sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja.

Apostlagärningarna 4:32
Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine.

1 Korinthierbrevet 1:10
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus.

Johannes 12:48
Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval,

Johannes 14:28
Te kuulsite, et ma ütlesin teile: 'Ma lähen ära ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen Isa juurde, sest Isa on suurem kui mina.'

Hebreerbrevet 1:14
Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

Matteus 18:10
Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

Efesierbrevet 6:12
Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.

Johannes 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Johannes 17:17
Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!

Uppenbarelseboken 2:9
Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas - ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog.

Psaltaren 68:5
Laulge Jumalale, mängige, kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees!

Psaltaren 146:9
Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja.

Galaterbrevet 2:10
Ainult et meil tuleb pidada meeles vaeseid, ja just seda ma olengi hoolega teinud.

Romarbrevet 3:23
sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739