A A A A A

Synder: [Förbannelse]


Kolosserbrevet 3:8
Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;

Kolosserbrevet 4:6
Edert tal vare alltid välbehagligt, kryddat med salt; I bören förstå, huru I skolen svara var och en.

Efesierbrevet 4:29
Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver till välsignelse för dem som höra det.

Efesierbrevet 5:4
ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låten fastmer tacksägelse höras.

2 Mosebok 20:7
Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Jakobsbrevet 3:10
Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.

Jakobsbrevet 3:5-12
[5] Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog.[6] Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter »tillvarons hjul» i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna.[7] Ty väl är det så, att alla varelsers natur, både fyrfotadjurs och fåglars och kräldjurs och vattendjurs, låter tämja sig, och verkligen har blivit tamd, genom människors natur.[8] Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift.[9] Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna, som äro skapade till att vara Gud lika.[10] Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.[11] Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten?[12] Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.

3 Mosebok 20:9
Om någon uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, skall han straffas med döden; över sin fader och sin moder har han uttalat förbannelser, blodskuld låder vid honom.

Lukas 6:28
välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder.

Matteus 5:22
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

1 Petrusbrevet 3:10
Ty »den som vill älska livet och se goda dagar, han avhålle sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek;

Matteus 15:11
Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.»

Ordspråksboken 18:21
Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt.

Psaltaren 109:17
Han älskade förbannelse, och den kom över honom; han hade icke behag till välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom.

Romarbrevet 12:14
Välsignen dem som förfölja eder; välsignen, och förbannen icke.

2 Kungaboken 2:23-24
[23] Därifrån begav han sig upp till Betel. Och under det han var på väg ditupp, kom en skara gossar ut ur staden; och de begynte driva gäck med honom och ropade till honom: »Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!»[24] När han då vände sig om och fick se dem, uttalade han en förbannelse över dem i HERRENS namn. Då kommo två björninnor ut ur skogen och sleto sönder fyrtiotvå av barnen.

Matteus 15:10-11
[10] Och han kallade folket till sig och sade till dem: »Hören och förstån.[11] Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.»

Jakobsbrevet 3:8-10
[8] Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift.[9] Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna, som äro skapade till att vara Gud lika.[10] Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.

Matteus 15:18-20
[18] Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan.[19] Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse.[20] Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan.»

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917