A A A A A

Synder: [Missbruk]


1 Korinthierbrevet 10:13-14
[13] Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.[14] Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan.

1 Johannesbrevet 2:16
Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen.

1 Korinthierbrevet 15:33
Faren icke vilse: »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.»

Jakobsbrevet 4:7
Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.

1 Korinthierbrevet 6:12
»Allt är mig lovligt»; ja, men icke allt är nyttigt. »Allt är mig lovligt»; ja, men jag bör icke låta något få makt över mig.

1 Petrusbrevet 5:10
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.

Psaltaren 50:15
Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Romarbrevet 5:3-5
[3] Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,[4] och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp,[5] och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,[10] varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.[11] Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.

Titusbrevet 2:12
den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

Jakobsbrevet 1:2-3
[2] Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,[3] och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet.

Hebreerbrevet 4:15-16
[15] Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.[16] Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

Johannes 3:16-17
[16] Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.[17] Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Psaltaren 95:8
O att I villen i dag höra hans röst! Förhärden icke edra hjärtan såsom i Meriba, såsom på Massas dag i öknen,

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Matteus 26:41
Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917