A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 3]


1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

2 Timotheosbrevet 3:16
All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,

Apostlagärningarna 17:28
Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till, såsom ock några av edra egna skalder hava sagt: 'Vi äro ju ock av hans släkt.'

Kolosserbrevet 2:9
Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,

2 Mosebok 3:14
Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder.

1 Mosebok 1:26
Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»

Hebreerbrevet 4:12
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Johannes 4:24
Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.»

3 Mosebok 19:28
I skolen icke göra något märke på eder kropp för någon död, ej heller bränna in skrifttecken på eder. Jag är HERREN.

Matteus 12:40
Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte.

Uppenbarelseboken 1:4
Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,

Titusbrevet 1:12
En av dem, en profet av deras eget folk, har sagt: »Kreterna, lögnare jämt, äro odjur, glupska och lata.»

1 Korinthierbrevet 15:33
Faren icke vilse: »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.»

1 Johannesbrevet 5:7-9
[7] Ty tre äro de som vittna:[8] Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.[9] Om vi taga människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds vittnesbörd vara förmer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin Son.

Johannes 3:16-18
[16] Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.[17] Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.[18] Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917