A A A A A

Liv: [Djur]


1 Mosebok 1:21
Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, så ock alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.

1 Mosebok 1:30
Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa giver jag alla gröna örter till föda.» Och det skedde så.

Jakobsbrevet 3:7
Ty väl är det så, att alla varelsers natur, både fyrfotadjurs och fåglars och kräldjurs och vattendjurs, låter tämja sig, och verkligen har blivit tamd, genom människors natur.

Jeremia 8:7
Till och med hägern under himmelen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan taga i akt tiden för sin återkomst; mitt folk däremot känner ej HERRENS rätter.

Job 35:11
han som giver oss insikt framför markens djur och vishet framför himmelens fåglar?»

Lukas 3:6
och allt kött skall se Guds frälsning.'»

Lukas 12:24
Given akt på korparna: de så icke, ej heller skörda de, och de hava varken visthus eller lada; och likväl föder Gud dem. Huru mycket mer ären icke I än fåglarna!

Matteus 6:26
Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de?

Ordspråksboken 12:10
Den rättfärdige vet huru hans boskap känner det, men de ogudaktigas hjärtelag är grymt.

Psaltaren 104:21
de unga lejonen ryta efter rov och begära sin föda av Gud.

1 Mosebok 2:19-20
[19] Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.[20] Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.

1 Mosebok 9:2-3
[2] Och må fruktan och förskräckelse för eder komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himmelen; jämte allt som krälar på marken och alla fiskar i havet vare de givna i eder hand.[3] Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta.

1 Mosebok 1:24-28
[24] Och Gud sade: »Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.» Och det skedde så;[25] Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.[26] Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»[27] Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.[28] Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.»

Ordspråksboken 6:6-8
[6] Gå bort till myran, du late; se huru hon gör, och bliv vis.[7] Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre;[8] dock bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat.

Psaltaren 8:6-9
[6] Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom.[7] Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:[8] får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur,[9] fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar.

Job 12:7-10
[7] Men fråga du boskapen, den må undervisa dig, och fåglarna under himmelen, de må upplysa dig;[8] eller tala till jorden, hon må undervisa dig, fiskarna i havet må giva dig besked.[9] Vem kan icke lära genom allt detta att det är HERRENS hand som har gjort det?[10] I hans han är ju allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda.

Jesaja 11:6-9
[6] Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; och kalvar och unga lejon och gödboskap skola sämjas tillhopa, och en liten gosse skall valla dem.[7] Kor och björnar skola gå och beta, deras ungar skola ligga tillhopa, och lejon skola äta halm likasom oxar.[8] Ett spenabarn skall leka invid en huggorms hål och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter basiliskens öga.[9] Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.

Predikaren 3:18-21
[18] Jag sade i mitt hjärta: För människornas skull sker detta, på det att Gud må pröva dem, och på det att de själva må inse att de äro såsom fänad.[19] Ty det går människors barn såsom det går fänaden, dem alla går det lika. Såsom fänaden dör, så dö ock de; enahanda ande hava de ock alla. Ja, människorna hava intet framför fänaden, ty allt är fåfänglighet.[20] Alla går de till samma mål; alla have de kommit av stoft, och alla skola de åter varda stoft.[21] Vem kan veta om människornas ande att den stiger uppåt, och om fänadens ande att den far ned under jorden?

Psaltaren 148:7-12
[7] Loven HERREN från jorden, I havsdjur och alla djup,[8] eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind, som uträttar hans befallning,[9] I berg och alla höjder, I fruktträd och alla cedrar,[10] I vilda djur och all boskap, I kräldjur och bevingade fåglar,[11] I jordens konungar och alla folk, I furstar och alla domare på jorden,[12] I ynglingar, så ock I jungfrur, I gamle med de unga.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917