A A A A A

Dålig Karaktär: [Svek]


Matteus 27:3-4
[3] När då Judas, som hade förrått honom, såg att han var dömd, ångrade han sig och bar de trettio silverpenningarna tillbaka till översteprästerna och de äldste[4] och sade: »Jag har syndat därigenom att jag har förrått oskyldigt blod.» Men de svarade: »Vad kommer det oss vid? Du får själv svara därför.»

Matteus 6:14-15
[14] Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;[15] men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.

Markus 11:25
Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser.»

Matteus 7:12
Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.

Hebreerbrevet 4:15
Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.

1 Mosebok 12:3
Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.»

Romarbrevet 3:23
Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917