A A A A A

Änglar och demoner: [Skyddsänglar]


1 Korinthierbrevet 4:9
Mig tyckes nämligen att Gud har ställt oss apostlar här såsom de ringaste bland alla, såsom livdömda män; ett skådespel hava vi ju blivit för världen, för både änglar och människor.

1 Johannesbrevet 4:1
Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.

Apostlagärningarna 8:26
Men en Herrens ängel talade till Filippus och sade: »Stå upp och begiv dig vid middagstiden ut på den väg som leder ned från Jerusalem till Gasa; den är tom på folk.»

Apostlagärningarna 12:15
Då sade de till henne: »Du är från dina sinnen.» Men hon bedyrade att det var såsom hon hade sagt. Då sade de: »Det är väl hans ängel.»

Kolosserbrevet 2:18
Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne

Daniel 9:21
medan jag alltså ännu så talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn; och det var vid tiden för aftonoffret.

Hosea 10:13
I haven plöjt ogudaktighet, orättfärdighet haven I skördat, I haven ätit lögnaktighets frukt, i förlitande på eder väg, på edra många hjältar.

Hosea 12:1
Efraim jagar efter vind och far efter östanväder; beständigt går han framåt i lögn och våld. Med Assur sluter man förbund, och olja för man till Egypten.

Hebreerbrevet 1:14
Äro de icke allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull som skola få frälsning till arvedel?

Hebreerbrevet 13:2
Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

Judasbrevet 1:6-9
[6] så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom.[7] Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld.[8] Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de.[9] Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: »Herren näpse dig.»

Lukas 16:22
The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried,

Matteus 18:10
"See that you do not despise one of these little ones. For I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven.

Psaltaren 34:7
The angel of the LORD encamps around those who fear him, and delivers them.

Psaltaren 91:11
For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways.

Psaltaren 103:20
Bless the LORD, O you his angels, you mighty ones who do his word, obeying the voice of his word!

Uppenbarelseboken 5:11
Then I looked, and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands,

Uppenbarelseboken 19:10
Then I fell down at his feet to worship him, but he said to me, "You must not do that! I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God." For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Sakaria 5:9
Then I lifted my eyes and saw, and behold, two women coming forward! The wind was in their wings. They had wings like the wings of a stork, and they lifted up the basket between earth and heaven.

English Standard Version (ESV)
The Holy Bible, English Standard Version. ESV® Permanent Text Edition® (2016). Copyright © 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.