A A A A A

Vida: [Envejecimiento]


1 Timoteo 5:8
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.

2 Corintios 4:16
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.

Deuteronomio 32:7
Acuérdate de los tiempos antiguos; considerad los años de generación y generación; pregunta a tu padre, que él te declarará; a tus viejos, y ellos te dirán;

Deuteronomio 34:7
Y era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.

Eclesiastés 7:10
Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.

Éxodo 20:12
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.

Génesis 6:3
Y dijo el SEÑOR: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.

Génesis 25:8
Y expiró, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días y fue unido a su pueblo.

Isaías 40:29
El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.

Isaías 46:4
Y hasta la vejez yo mismo; y hasta las canas, yo os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y guardaré.

Job 5:26
Y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo.

Job 12:12-20
[12] En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia.[13] Con Dios está la sabiduría y la fortaleza; suyo es el consejo y la inteligencia.[14] He aquí, él derribará, y no será edificado; encerrará al hombre, y no habrá quien le abra.[15] He aquí, él detendrá las aguas, y se secarán; él las enviará, y destruirán la tierra.[16] Con él está la fortaleza y la existencia; suyo es el que yerra, y el que hace errar.[17] El hace andar a los consejeros desnudos de consejo, y hace enloquecer a los jueces.[18] El suelta la atadura de los tiranos, y les ata el cinto a sus lomos.[19] El lleva despojados a los príncipes, y trastorna a los valientes.[20] El impide el labio a los que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo.

Job 32:7
Yo decía: Los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría.

Joel 2:28
Y será que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.

Levítico 19:32
Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo soy el SEÑOR.

Filemón 1:9
ruego antes por la caridad porque soy tal, es a saber, Pablo ya anciano, y aun ahora preso por amor de Jesús, el Cristo;

Salmos 71:9
No me deseches en el tiempo de la vejez; cuando mi fuerza se acabare, no me desampares.

Salmos 71:18
Y aun hasta la vejez y las canas; oh Dios, no me desampares; hasta que denuncie tu brazo a la posteridad; tus valentías a todos los que han de venir.

Salmos 73:26
Mi carne y mi corazón desfallecen; la fuerza de mi corazón es que mi porción es Dios para siempre.

Salmos 90:10-12
[10] Los días de nuestra edad son setenta años; y de los más valientes, ochenta años, y su fortaleza es molestia y trabajo; porque es cortado presto, y volamos.[11] ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira? Que tu ira no es menor que nuestro temor.[12] Para contar nuestros días haznos saber así, y traeremos al corazón sabiduría.

Salmos 91:16
Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salud.

Proverbios 17:6
Corona de los viejos son los hijos de los hijos; y la honra de los hijos, sus padres.

Proverbios 20:29
La gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos su vejez.

Proverbios 23:22
Oye a tu padre, a aquel que te engendró; y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.

Salmos 37:35
Münbit torpaqda yaşıl ağac tək bitən,Kök salan zalım, pis adamı görmüşdüm.

1 Crónicas 29:28
O, uzun ömür sürüb sərvət və şöhrətdən doymuş halda xoş bir qocalıq çağında öldü və yerinə oğlu Süleyman padşah oldu.

1 Reyes 3:14
Əgər sən də atan Davud kimi qanunlarıma və əmrlərimə əməl edib yolumla getsən, sənin ömrünü də uzadacağam».

Salmos 103:5
Odur ömür boyu səni bərəkəti ilə doyduran,Səni təzələyib gənc, gümrah qartala oxşadan.

Tito 2:3
Yaşlı qadınlar da eyni şəkildə müqəddəslərə yaraşan tərzdə davransınlar. Böhtançı, şərab düşkünü olmasınlar və xeyirli şeyləri öyrədərək

1 Timoteo 5:1-2
[1] Ağsaqqalla sərt danışma, ona ata kimi, cavanlara isə qardaş kimi,[2] ağbirçəklərə ana kimi, gənc qadınlara tamamilə saf ürəklə bir bacı kimi nəsihət ver.

Salmos 71:8-9
[8] Sənə həmd etmək dilimdən düşməz,Daim Sənin izzətini düşünürəm.[9] Yaşa dolanda da məni rədd etmə,Taqətdən düşəndə də məni tərk etmə.

Filipenses 3:20-21
[20] Bizsə səma vətəndaşlarıyıq və oradan Xilaskar olan Rəbb İsa Məsihi həvəslə gözləyirik.[21] O hər şeyi Özünə tabe etməyə qadir olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim yazıq bədənimizi dəyişdirib Öz izzətli bədəninə bənzər hala gətirəcək.

Isaías 46:3-4
[3] Qulaq asın Mənə, ey Yaqub nəsli,Ey bütün İsrail nəslinin sağ qalanları!Anadan olandan sizi aparıram,Bətndən çıxandan sizi daşıyıram.[4] Siz qocalanacan Mən Oyam,Saçlarınıza dən düşənəcənMən sizi aparacağam,Sizi Mən yaratdım, Mən daşıyacağam.Bəli, Mən sizi aparacağam və xilas edəcəyəm.

Salmos 92:12-15
[12] Salehlər xurma ağacı kimi göyərir,Livandakı sidr ağacı kimi böyüyür.[13] Onlar Rəbbin evində əkilib,Onlar Allahımızın həyətində göyərir.[14] Qocalanda da bar verəcəklər,Təravətli, yamyaşıl qalacaqlar,[15] Belə deyəcəklər: «Rəbb haqdır,O mənim qayamdır, Onda haqsızlıq yoxdur».

Eclesiastés 12:1-7
[1] Pis günlər gəlməzdən qabaq,“Onlardan zövq almıram” deyəcəyin illərYaxınlaşmazdan əvvəl,Cavanlıq günlərindəSəni Yaradanı xatırla.[2] Günəş, işıq, ay və ulduzlar sönməzdən əvvəl,Yağışdan sonra buludlar yenə qayıtmazdan əvvəlOnu xatırla.[3] O gün gələndəEvi qoruyanlar tir-tir əsəcək,Güclülər əyiləcək,Əl dəyirmanı ilə işləyənlərAz olduqları üçünDən üyüdə bilməyəcək,Pəncərədən baxanlar qaralacaq.[4] Küçəyə açılan qapılar bağlanacaq,Dəyirmanların səsi kəsiləcək.Adamlar quş səsi ilə oyanacaq,Nəğmə oxuyan bütün qızların səsiniZəif eşidəcəklər.[5] O zaman onlar uca yerdən qorxacaq,Yolda yerimək də təhlükəli olur.Bax badam ağacı çiçək verir,Çəyirtkə özünü güclə çəkir,Həvəsi zəifləyir.Beləcə insan son mənzilə gedir,Yas tutanlar küçələrə düşür.[6] Gümüş iplər qopmamış,Qızıl kasa qırılmamış,Bulaq başında kuzə tikə-tikə olmamış,Quyu yanında çarx sınmamış,[7] Torpaq gəldiyi yerə qayıtmamış,Həyat nəfəsi isə onu verən Allaha dönməmişSəni Yaradanı xatırla».

Azerbaijan Bible 1878
Public Domain: 1878